• Archief BDUmedia

WUR stelt nieuw strategisch plan voor

WAGENINGEN 'Finding answers together'. Met deze titel van het nieuwe strategische plan roept de Wageningen Universiteit (WUR) bestaande en nieuwe (inter)nationale partners op tot meer samenwerking. Uitbreiding en intensivering van die samenwerking is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor cruciale mondiale uitdagingen. ,,Meer dan ooit zullen we kennis van verschillende vakgebieden nodig hebben," zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco.

,,Overal in de wereld zie je interessante oplossingen ontstaan wanneer bijvoorbeeld voedingswetenschappers, voedseltechnologen, eiwitspecialisten en economen de handen ineen slaan. Ook de samenwerking tussen IT en landbouw leidt tot boeiende innovaties. We kunnen nog zoveel meer wanneer we die kennis bij elkaar kunnen brengen. Daar zullen we ons de komende jaren op gaan richten," zegt de voorzitter.

In het plan beschrijft WUR de wereldwijde uitdagingen in het Wageningse domein van voedsel en leefomgeving. De wereldbevolking groeit en er is een steeds grotere behoefte aan gezond, veelzijdig, veilig en duurzaam voedsel. Daarnaast verandert het klimaat en worden fossiele brandstoffen schaarser.

ONDERZOEK Met haar onderzoeksteams wil WUR haar positie in het domein van gezonde voeding en leefomgeving handhaven. Duidelijk is dat binnen dit domein complexe, mondiale vraagstukken bestaan onder meer op het terrein van ondervoeding, aantasting van natuur en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, omgevingskwaliteit in stedelijke gebieden en klimaatverandering. WUR ziet vier belangrijke transities die nodig zijn: circulaire agri-food systemen, consumptie van eiwitten uit diverse bronnen, circulaire biobased economie, disruptieve technologie & digitale connectiviteit. 

ONDERWIJS WUR is onlangs voor de veertiende keer op rij uitgeroepen tot beste onderwijsuniversiteit van Nederland. Ook met de groeiende studentenaantallen en het teruglopende overheidsbudget per student wil WUR de onderwijskwaliteit behouden. Maatregelen zijn onder meer een nieuw onderwijsgebouw, extra docenten en focus op nieuwe onderwijsvormen. Ook wordt ingespeeld op de vraag van studenten en professionals naar meer gepersonaliseerde en flexibele leertrajecten.

WAARDECREATIE Op het gebied van onderzoek werkt WUR al sinds haar oprichting samen met – nationale en internationale - kennisinstanties, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo vindt wetenschappelijke kennis een weg naar de samenleving. Meer dan 50.000 Wageningse alumni zorgen inmiddels dat wereldwijd actuele kennis en inzichten worden vertaald naar de praktijk. In de nieuwe strategieperiode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om studenten uit opkomende en ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren.

ORGANISATIE De impact van WUR wordt tot stand gebracht door haar medewerkers. Er worden ontwikkel-, trainee-, talent- en partnerprogramma's aangeboden. Ook wordt de interne mobiliteit van medewerkers aangemoedigd en zal er meer aandacht zijn voor aantrekken van meer jonge medewerkers en diversiteit. Om werkdruk te bestrijden neemt WUR maatregelen zoals onder meer het rekruteren van extra docenten, vereenvoudiging van procedures en harmonisering van systemen.