Woningstichting Wageningen sluit 2015 zonnig af

WAGENINGEN De Woningstichting heeft in het afgelopen jaar 1299 zonnepanelen geplaatst op Wageningse daken, en sluit daarmee het jaar 2015 zonnig af. Hiermee komt het totaal aan zonnepanelen op daken van de Woningstichting op 4644 stuks. De zonnepanelen wekken samen jaarlijks ruim 1 miljoen kWh schone zonnestroom op. Dat is evenveel als het jaarverbruik van 325 huishoudens.

Met de plaatsing van 419 zonnepanelen op de woningen aan de Kruisstraat en omgeving is 2015 een goed jaar geweest. Met de opgewekte energie van de zonnepanelen wordt (een deel van) het elektriciteitsverbruik van eengezinswoningen en van de gemeenschappelijke ruimten van flats gedekt.

Het eerste grootschalige zonne-energieproject van de Woningstichting werd gerealiseerd in 2013 in de wijk Haverlanden. In het kader van groot onderhoud werden op 124 eengezinswoningen zonnepanelen geplaatst. Na de succesvolle realisatie in de Haverlanden zijn inmiddels vele woningen van de Woningstichting uitgerust met zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld woningen aan de Drouwlaan, Julianastraat en Van Uvenweg. ,,Verduurzaming van onze woningvoorraad vinden wij erg belangrijk, zowel voor onze huurders als voor het klimaat. Bij groot onderhoud kijken wij daarom altijd naar de mogelijkheden om plaatsing van zonnepanelen mee te nemen in de werkzaamheden", aldus Jerry Giesbers, hoofd Onderhoud bij de Woningstichting.

ZONNEPANELEN OP FLATS

Vorig jaar werden voor het eerst zonnepanelen op flats geplaatst, met de realisatie van 312 zonnepanelen aan de Rooseveltweg, Brakelseweg en Kees Mulderweg. In deze woongebouwen wordt het totale elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, zoals gangverlichting en liften, door zonnepanelen opgebracht. Ook bij nieuwbouw bekijkt de Woningstichting de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo zijn in de nieuwe wijk Torckdael in het centrum van Wageningen, samen met de energieleverancier Ecovallei BV, meer dan 250 zonnepanelen bij de bouw meegenomen. De huurders profiteren dankzij de zonnepanelen direct van een lagere energierekening.

Wethouder Lara de Brito juicht de vele activiteiten van de Woningstichting op het gebied van zonne-energie van harte toe. ,,De gemeente is erg trots dat de Woningstichting zo voortvarend werk maakt van de verduurzaming van haar woningen. Zonne-energie is hierbij een zeer waardevolle energiebron, die de bewoner zowel schone zonnestroom levert als een lagere energierekening. Als actieve partner van het samenwerkingsverband Stichting Zonne-energie Wageningen benut de Woningstichting de kansen voor zonne-energie als geen ander. Ik vind het zeer inspirerend om te zien hoe de Woningstichting zonne-energie in haar bedrijfsvoering heeft geïntegreerd."