• Archief BDU Media

Renkum krimpt, Wageningen groeit fors tot 2035

RENKUM/WAGENINGEN De komende jaren zal de Nederlandse bevolking verder groeien. Naar verwachting wonen er in 2035 zo'n 18,3 miljoen mensen in Nederland. Dat is een toename van zo'n zes procent ten opzichte van 2018. Renkum laat echter een daling zien tot datzelfde jaartal van 3,4 procent. Wageningen groeit in dezelfde periode met zo'n 15 procent. Dat blijkt uit een dinsdag (10/9) gepubliceerde prognose van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Bijna drie kwart van de nationale groei met 1 miljoen mensen komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden (gemeenten met ten minste 100 duizend inwoners). Dat beeld gaat niet op voor Renkum dat zou kunnen meeprofiteren van bijvoorbeeld Ede (+13,6) of Arnhem (+9,7). 

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

 

VERGRIJZING Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035. Het aantal 65-plussers in Renkum groeit van 27,2 naar 31,2 procent in 2035. Dit is in studentenstad Wageningen slechts 16,0 en gaat naar 20,9 procent in het jaar 2035.

ALLEENWONENDEN In 2035 telt Nederland naar verwachting een half miljoen meer alleenwonenden dan nu. Dan zal bijna 20 procent van de bevolking alleen wonen, nu is dat ruim 17 procent. Renkum heeft nu 16,8 procent alleenwonenden en dit daalt een beetje: 16,2 procent. Ook hier toont Wageningen zich een echte studentenstad: 34,5 procent alleenwonenden nu en 34,6 in 2035.

In kleinere, vergrijzende gemeenten zullen vooral meer ouderen alleen wonen, nadat hun partner is overleden of na een scheiding. Dat geldt ook voor middelgrote gemeenten. In bijvoorbeeld de voormalige groeikern Almere zullen veel mensen die er destijds als jong gezin zijn komen wonen, tegen die tijd alleen wonen. In de vier grote steden is het percentage alleenwonenden al hoog (vooral door de toestroom van studenten en werkende jongeren) en zal het verder stijgen doordat hier de vergrijzing ook sterker wordt.