'Wethouder laat gemeenteraad links liggen'

WAGENINGEN De VVD in Wageningen is verontwaardigd over de gang van zaken bij het project Duivendaal en constateert dat het college de kader stellende rol van de gemeenteraad ,,op een onvoldoende wijze'' invulling geeft. ,,Na een eerdere oproep van VVD en SP, die gesteund werd door vrijwel alle fracties, zegde de wethouder toe voor het zomerreces met nota met uitgangspunten te komen. Deze nota is echter nog steeds niet verschenen'', aldus Frank van Zuijlen van de fractie.

Inmiddels zijn door de gemeente drie informatiebijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen en belangstellenden waarin de plannen telkens wijzigden, vervolgt Van Zuijlen. ,,Nadat in de laatste bijeenkomst bleek dat er veel hoogbouw komt waren veel aanwezigen teleurgesteld over de gang van zaken. De VVD begrijpt die teleurstelling en wil dat de gemeenteraad eerst de uitgangspunten bepaald voordat de plannen verder worden uitgewerkt. Burgerparticipatie is, volgens de VVD, een prima instrument, maar moet niet leiden tot een uitgewerkt plan, waar de gemeenteraad in een laat stadium nog wat van kan en mag vinden.''