• Dick Martens

Wethouder gaat opnieuw in overleg met sportclubs

OOSTERBEEK  Wethouder Erik Heinrich, namens de gemeente Renkum onder andere verantwoordelijk voor accommodatiebeleid, moet opnieuw om de tafel met vertegenwoordigers van de drie Renkumse voetbalclubs RVW, Redichem en CHRC. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van vorige week.

Feike Klomp

De raad geeft de wethouder de opdracht om zo snel als mogelijk te zorgen voor kunstgras op het Wilhelminasportpark in Heelsum. Een uitdaging, want de clubs en de wethouder, lees de gemeente, zijn al jaren in gesprek om te komen tot de overname van het beheer en onderhoud van het sportpark. Een aantal dagen voor de gemeenteraadsvergadering gooide de 'Stuurgroep Wilhelmina Sportpark' de handdoek in de ring. Zij lieten wethouder Erik Heinrich weten het voorstel tot overname af te wijzen. In een persgesprek, een dag voor de raadsvergadering, gaf de wethouder aan dit te diep betreuren. Al was het maar omdat hij het, naar eigen zeggen, voor elkaar had gekregen dat de politiek dieper in de buidel wilde tasten.

Heinrich: ,,In eerste instantie was er al 250.000 euro gereserveerd voor de aanleg van een kunstgrasveld." Een 'rondje langs de fractievoorzitters' leverde vervolgens 450.000 op. ,,Dat was weliswaar nog niet officieel gedekt, maar het was een grote stap voorwaarts." De wethouder ging er dan wel vanuit dat de clubs zelf, net als in Oosterbeek, ook met geld voor kunstgras over de brug komen. Daar komen de partijen dus vooralsnog niet uit. Bovendien balen de clubs van het achterstallig onderhoud op het sportpark.

Het lijkt erop dat iedereen weer terug naar af is. Voorzitter Jan Streefkerk (Redichem) daags na de roerige raadsvergadering: ,,Wij zijn diep teleurgesteld in de hele gang van zaken. Daarom beraadt de stuurgroep zich nu op zijn positie. We zijn al vijf jaar bezig en komen maar niet verder. Wij vinden dat het wel van twee kanten moet komen. Laat overigens helder zijn dat niet de clubs maar de politiek de initiatiefnemer is geweest voor het overnameplan. Dat kwam destijds uit de koker van de voormalige wethouder Weeda. Daarop zijn wij aangehaakt en zeiden, 'we willen er best over praten'. Tegelijkertijd is het zo dat wij ook belang hebben bij een goed onderhouden sportpark plus kunstgras zodat sport wekelijks mogelijk is."

Of er een nieuwe ontmoeting komt is de vraag. Misschien wil de Stuurgroep een nieuwe kans wel aangrijpen, maar tilt dit over de gemeenteraadsverkiezingen heen. Zodat er mogelijk een frisse 'doorstart' mogelijk is. De tijd zal dit leren. In de zomer van het vorig jaar ondertekenden de drie clubs samen met de wethouder nog een intentieverklaring om gesprekken met de gemeente aan te gaan om tot overname van het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark te komen.