• Stichting Behoud Erfgoed WO2 Gelderland

Werkgroep Behoud Dreyeroord is nu een stichting

OOSTERBEEK De Stichting Behoud Erfgoed WO2 Gelderland is een feit. De stichting komt voort uit de werkgroep Behoud Dreyeroord. Door het zijn van een stichting is de werkgroep een volwaardige gesprekspartner geworden voor lokale overheden en andere partijen die betrokken zijn bij het behoud van historisch WO2 erfgoed. ,,Hierdoor is het mogelijk daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van militair erfgoed zoals onlangs vastgelegd in de intentieovereenkomst van de Airborne gemeenten. Het eerste tastbare resultaat van deze nota met als titel Versterking Herinnering Gelderland die deze week gepresenteerd werd'', aldus Sander Wolterink van de stichting.

Het bestuur wordt gevormd door: voorzitter Wiljo Pas, secretaris Sander Wolterink, vice-voorzitter Gert-Jan Weierink en Niall Cherry voor de contacten in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er ook een Raad van Advies waarin reeds plaats hebben genomen Willem de Beaufort (onder andere oud-regiohoofd Staatsbosbeheer, bestuurder particuliere landgoederen en nu voorzitter Raad van Toezicht van Geldersch Landschap & Kasteelen) en Eppie Klein (hij was onder andere waarnemend burgemeester van Renkum en tot maart vorig jaar fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Staten van Gelderland). Op de achtergrond kan de stichting rekenen op hulp in de vorm van technisch (bouwkundig) advies van Adriaan Jurriëns, grafische vormgeving van Secander Raisini en putten uit de enorme ervaring en kennis op het gebied van Erfgoed, WO2 en Market Garden via Geert Maassen en Robert Voskuil.

VETERANEN ,,We zijn ook erg trots te mogen melden dat drie 'slag om Arnhem' veteranen, Geoff Roberts, John Crosson en George Barton van de 7th. King's own Scottish Borderers die in of bij hotel Dreyeroord gevochten hebben tijdens WO2, plaats hebben genomen in de Honorary Board. Hoewel op leeftijd zijn deze heren erg begaan en betrokken bij de werkgroep Behoud Dreyeroord en ondersteunen van harte het initiatief tot oprichting van de Stichting Behoud Erfgoed WO2 Gelderland.''

De Stichting heeft nog een aantal vacatures in haar bestuur, waaronder de functie van penningmeester en juridisch adviseur. ,,Belangstellenden kunnen mij mailen op sander.werkgroep@gmail.com", werft Wolterink. ,,Wij nemen dan contact op. Overigens is een ieder die op één of andere manier mee wil werken de gestelde doelen te halen, welkom zich te melden.''

Label:

Dreyeroord