• Foto: Bert Oostrik/BDU

Weer boze partij gymzaal Wolfheze

WOLFHEZE Het bestuur van 50+ Sport & Spel is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken rond de gymzaal in Wolfheze. Renkum overweegt de gymzaal te sluiten en deze mogelijk om te bouwen tot de nieuwe brandweerkazerne, maar dat heeft gevolgen voor de gebruikers. Die zijn daar niet blij mee. 50+ Sport en Spel heeft nu een brandbrief naar het college gestuurd en gevraagd om in overleg te treden, want dat is totnutoe achterwege gebleven, zo laat het bestuur weten. ,,Hierbij willen wij opmerken dat een van onze groepen in Wolfheze twee jaar geleden nog in de sporthal in Doorwerth sportte, maar vanwege de groeiende behoefte van het Dorenweerd College naar Wolfheze is verwezen", stelt voorzitter Siccama.

Die 'verplichte' verhuizing naar Wolfheze heeft de vereniging niet alleen honderden euro's, maar ook leden gekost, laat het bestuur verder weten. ,,Belangrijker nog: daardoor zijn minder ouderen gaan sporten." Volgens het bestuur van 50+ Sport & Spel kloppen de gebruikscijfers, waar Renkum mee kwam om aan te geven dat het gebruik maar mondjesmaat was, niet. B&W verklaarde naar aanleiding van vragen van enkele fracties dat de Beatrixschool deze gymzaal 7,5 uur gebruikt en andere gebruikers gemiddeld elf uur per week. ,,Echter, er wordt veel meer gebruik van deze gymzaal gemaakt. Uit het gebruiksoverzicht dat we via de Beatrixschool ontvangen hebben, blijkt dat er negen organisaties zijn die hier gebruik van maken", vervolgt Siccama. ,,In totaal met ruim 25 uur per week. In de wintermaanden zelfs 28 uur."

Het bestuur van 50+ Sport & Spel baalt er verder van dat er geen overleg is geweest tussen de gemeente en de vereniging. De club voelt zich buitenspel gezet. ,,Voordat u tot verder besluitvorming overgaat, dient er daarom overleg te zijn geweest met alle gebruikers van de gymzaal, dus ook met ons."

De vereniging vindt deze gang van zaken sowieso onbevredigend omdat deze in tegenspraak is met de Sportnota van de gemeente. Hierin wordt aangegeven dat Renkum ernaar streeft om ouderen meer te laten bewegen.

Tijdens de raadsvergadering van eind september reageerde wethouder Erik Heinrich op vragen van Partij Renkumse Dorpen over de gymzaal. ,,Er loopt een ambtelijk onderzoek om de gymzaal om te bouwen tot brandweergarage. Hierover volgt later meer informatie richting de raad."