• Rindert Keestra

Website voor cultureel aanbod

RENKUM Voorstellingen, muziekuitvoeringen en tentoonstellingen die in Renkum plaatsvinden zijn vanaf vrijdag 26 januari terug te vinden op één website; 'Cultuuragenda Renkum'. De nieuwe site is een initiatief van een aantal instellingen en organisaties in de gemeente. Hiermee wordt de versnipperd aangeboden informatie van het culturele gebundeld. Daarnaast biedt het initiatief de deelnemers aan de website de mogelijkheid om al in een vroeg stadium kennis te nemen van elkaars plannen. Zo kan het aanbod op elkaar worden afgestemd en kan er gezamenlijk worden geprogrammeerd of samengewerkt.

Al geruime tijd overlegt een aantal organisaties, waaronder De Oosterbeekse Concertzaal, Kasteel Doorwerth, Het Filmhuis Oosterbeek en kunststichting Scarabee, over hun programmering. Zij stelden vast dat het culturele aanbod in Renkum voor bewoners en voor mensen die de gemeente bezoeken onoverzichtelijk wordt gepresenteerd. Op verzoek van de overlegpartners onderzocht stichting Scarabee of een website waarop al het aanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd levensvatbaar is en financieel mogelijk. Met hulp van de gemeente en de toezegging van ruim vijftien culturele locaties en organisaties om deel te nemen kon de website worden gerealiseerd. Er wordt verwacht dat het aantal deelnemers de komende maanden nog gaat groeien.

Op de site wordt het aanbod aan films, uitvoeringen, voorstellingen, exposities en lezingen per categorie en via dag-, week- en maandagenda's gepresenteerd. Het is mogelijk om drie maanden vooruit te kijken. De nieuwe Cultuuragenda Renkum geeft compacte informatie over het culturele aanbod. Voor meer uitgebreide informatie en voor bijvoorbeeld het reserveren van kaarten kan worden doorgeklikt naar de aanbieders.

De nieuwe site wordt op donderdag 25 januari om 16.00 uur officieel gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Concertzaal in Oosterbeek. Een dag later is de website voor iedereen te bezoeken via www.cultuuragendarenkum.nl. De ingebruikname van de website betekent ook de start voor het nieuwe bestuur van de agendasite. Dit bestaat uit drie vertegenwoordigers van deelnemende organisaties. Het bestuur begeleidt niet alleen het beheer en de verdere uitbouw van de agenda. Het zoekt ook uitdrukkelijk de samenwerking met andere instellingen en beheerders van websites in Renkum op gebied van cultuur en toerisme. Een verkennend overleg met enkele daarvan vindt op korte termijn al plaats.