• Luchtfoto Parenco

    Parenco

Website over overlast Parenco

OOSTERBEEK De gemeente Renkum heeft, in overleg met de provincie Gelderland en de omgevingsdiensten, een speciale webpagina gelanceerd om inwoners over de stand van zaken van Smurfit Kappa Parenco te informeren. Dat maakten burgemeester Agnes Schaap en wethouder Joa Maouche afgelopen week bekend.

Feike Klomp

Insteek hiervan is om de informatievoorziening over de (geur)overlast te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de voortdurende onvrede van vooral direct omwonenden van de papierfabriek. Sinds de ingebruikname van de tweede papiermachine, ruim twee jaar geleden, ervaren zij overlast van trillingen en stank. De webpagina www.renkum.nl/parenco geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de verschillende partijen die betrokken zijn.

AANDACHT De problematiek in Renkum krijgt steeds meer aandacht. Zo besteedde het tv-programma 'De Monitor' onlangs ruim aandacht aan de overlast en lieten inwoners tijdens een raadsvergadering hun onvrede blijken. Ze gaven aan de overlast helemaal beu te zijn. Smurfit Kappa Parenco leunde ondertussen ook niet achterover. Het riep een klankbordgroep in het leven en startte met technische aanpassingen in het productieproces om de overlast de kop in te drukken.

OPLOSSINGEN Al eerder hebben provincie Gelderland en de gemeente de intentie uitgesproken om gezamenlijk goed in gesprek te blijven met Smurfit Kappa Parenco, meldt Renkum verder. Daarom brachten de gedeputeerde Conny Bieze en burgemeester Agnes Schaap vrijdag 23 november een bezoek aan de fabriek. Volgens Renkum gaf de directie van de fabriek aan actief op zoek te zijn naar oplossingen.

OMMEZWAAI De burgemeester gaf tijdens de presentatie van de speciale webpagina aan dat Smurfit Kappa Parenco met zowel interne als externe specialisten kijkt naar oplossingen aan het begin van het productieproces, terwijl de fabriek zich eerder focuste op het laatste deel van dit proces. Dat is dus een ommezwaai, zo lijkt het. Ook kwam uit het bezoek naar voren dat de papierproducent hier financiële middelen voor gereserveerd heeft.

NIEUWE WEG Smurfit Kappa Parenco laat, naar aanleiding van het bezoek van de gedeputeerde en de burgemeester, op de eigen Facebookpagina weten een nieuwe weg in te slaan om de huidige problematiek met geur afkomstig van de fabriek aan te pakken. Waar in het verleden vooral werd gekeken naar 'end of pipe', aldus Smurfit Kappa Parenco, wordt nu voornamelijk gekeken naar de oorzaak en het ontstaan van de geur in het papierproces. Met andere woorden: het bestrijden van de bron, de oorsprong is veel kansrijker dan 'symptoombestrijding' alleen. Om dit voor elkaar te krijgen zoekt de fabriek samenwerking met andere papierfabrieken en de branchevereniging. Een taskforce, bestaande uit interne en externe specialisten werkt actief aan de bestrijding van de oorzaken van de geurproblematiek.

PM2 Ook Smurfit Kappa Parenco vindt communicatie- en informatievoorziening belangrijk, stelt de fabrikant verder in het bericht. Niet alleen Renkum komt met een webpagina (www.renkum.nl/parenco) ook Smurfit Kappa Parenco zal op haar website een deel inrichten voor omgevingscommunicatie. De PM2 is sinds 12 augustus 2016 weer in bedrijf. Daarvoor stond deze machine jarenlang stil. De ombouw van de machine kostte het bedrijf rond de 100 miljoen euro. De PM2 produceert papier geschikt voor golfkarton en heeft een capaciteit van 385.000 ton per jaar. Sinds mei van dit jaar is Parenco overgenomen door het Ierse bedrijf Smurfit Kappa. Een van 's werelds grootste papierbedrijven.