• Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens

Wageningse Vierdaagselopers van de Via Gladiola naar ‘Wageningse’ bloemhulde

WAGENINGEN Dat de Wageningse Vierdaagselopers een bijzondere plaats in de harten van burgemeester en wethouders van 'hun' Gemeente Wageningen innemen, hebben zij ook tijdens en na de 103e editie van het Nijmeegse loopfestijn weer ondervonden. Terwijl zij op de eerste dag in Elst al hadden kunnen genieten van een warme ontvangst, een bemoedigend woord en diverse verfrissingen, werd ook het uitlopen van de tocht vrijdagavond in het gemeentehuis ook nog eens met een bloemenhulde beloond.

Dick Martens

WEERZIEN De een nog opvallend fris, de ander wat stijfjes op zoek naar een stoel kwamen zij het gemeentehuis binnen, waar zij direct een warme hand van burgemeester Geert van Rumund kregen. Voor Wageningens burgemeester was het ook weer een hartelijk weerzien na 'de Blauwe Dinsdag' in Elst. Belangstellend informeerde hij naar de ervaringen, maar bovenal stak hij de bewondering van de lopers niet onder stoelen of banken.

GEANIMEERDE GESPREKKEM Ook bij veel deelnemers was er 'een Wageningse band' ontstaan en al snel volgden er geanimeerde gesprekken, waarbij vooral de intocht van vrijdagmiddag op de Via Gladiola als 'geweldig', 'hartverwarmend', maar ook als 'eindelijk gehaald', werden ervaren.

BORDESFOTO Even traditioneel als de ontvangst is, na het openingswoord van burgemeester Van Rumund, het gezamenlijk zingen van het Vierdaagse-lied. De ervaren lopers hadden het blaadje waar de tekst opstond niet meer nodig, de debutanten moesten wel even 'spieken'. Daarna kon het huldigen en bewonderen beginnen. De lopers die voor de eerste keer deelnamen, naast de bloemen, ook nog de gemeentepenning. Maar of er nu voor de 35e keer was meegelopen, of 'eens maar nooit meer', elke loper kreeg van de medelopers, familie, vrienden en belangstellingen de aandacht en de waardering die zij verdienden. Ook de vrijwilligers die 'de dag van Elst' en ook weer de ontvangst op het gemeentehuis hadden verzorgd, werden ook nog even in het zonnetje gezet. Heel toepasselijk ontvingen zij een zonnebloem en een cadeaubon. Daarna volgde 'de bordesfoto' en bleef het nog lang gezellig in het gemeentehuis. Voor velen gold toch: 'Volgend jaar weer'.