Wageningen zet vol in op zonne-energie

WAGENINGEN Nu er een streep is gezet door de windmolens in de uiterwaarden, wil het Wageningse college van b. en w. vol inzetten op zonne-energie. ,,We willen zonneparken, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en meer zonnepanelen op daken. We gaan daarmee verder 'pionieren' en worden een soort proeftuin voor allerlei innovatieve vormen van energieopwekking", zegt wethouder Lara de Brito, ,,want we willen de doelstelling Wageningen klimaatneutraal in 2030 nog steeds halen."

De omslag van windturbines naar zonne-energie komt door het besluit van de Provincie om geen toestemming te geven voor de plaatsing van 4 a 5 windmolens in de uiterwaarden/Havenkanaal. Daardoor moest Wageningen op zoek naar alternatieven. Het college heeft vervolgens laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor windmolens in Wageningen waarmee toch een klimaatneutraal Wageningen bereikt kan worden.

ONDERZOEK Het Bureau Greenspread heeft onderzoek uitgevoerd naar de vormen van duurzame energie die de stad kan toepassen en hoeveel deze kunnen bijdragen aan de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Uit dit onderzoek is gekomen dat er veel meer zonne-energie kan worden opgewekt dan eerder werd ingeschat. Dat komt vooral doordat via de energieatlas de geschikte daken veel beter in beeld zijn en ook oost- en westdaken al geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarnaast komt de financiële haalbaarheid van grote veldsystemen - ofwel zonneparken - in zicht. Op termijn zou zo'n 5 % van het buitengebied (bij voorbeeld het Binnenveld, red.) benut kunnen worden voor het opwekken van zonne-energie. ,,Dit heeft wel grote ruimtelijke consequenties en vereist goede landschappelijke inpassing", stelt De Brito.

Andere vormen van duurzame energie, zoals kleine windmolens en nieuwe technieken zoals elektriciteit uit planten of elektriciteit uit het wegdek kunnen maar een heel kleine bijdrage leveren.

De gemeenteraad besluit naar verwachting in september over het voorstel.