Wageningen zet eerste stappen voor komst mini dierenpark

WAGENINGEN De eerste stappen voor het concreet maken van het mini dierenpark aan het Spijk in Wageningen zijn gezet. Afgelopen week is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de oude stadsboerderij.

De omgevingsvergunning die aangevraagd is, geldt voor de oude boerderij aan het Spijk, dat een gemeentelijk monument is en de opstallen voor de dieren. De boerderij wordt opgeknapt en geschikt gemaakt worden voor gebruik. Naast de omgevingsvergunning is er ontheffing aangevraagd om het mini dierenpark te realiseren op het terrein langs het Spijk op Torckdael.

 

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst 15 maart heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn omwonenden die geïnteresseerd waren, geïnformeerd over de plannen. Daarnaast konden ze eventuele vragen, opmerkingen en bezwaren kwijt die meegenomen worden in de planontwikkeling.

 

Wethouder Gudden is blij met deze ontwikkelingen. ,,Het mini dierenpark neemt een belangrijke plek in onze stad in. Ik ben blij dat verschillende inwoners de handen ineen hebben geslagen om een nieuwe locatie voor het dierenpark te vinden. Eindelijk is er nu deze locatie waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. "

 

De uitvoer en opbouw van het mini dierenpark zal nog even duren. Zodra de bouw van de woningen in fase 2 klaar zijn, starten ze met de opbouw van het mini dierenpark.In de prestatieafspraken tussen gemeente Wageningen en de Woningstichting staat dat de gemeente alle vereiste vergunningen verzorgt voor het realiseren van het mini dierenpark zonder kosten te rekenen. De Woningstichting ondersteunt dit project financieel en draagt bij met hun expertise op bouwkundig gebied.