• Archief BDU Media

Wageningen wil meer betaalbare woningbouw

WAGENINGEN Het college stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren hardere randvoorwaarden bij woningbouwplannen te hanteren. Er moeten meer betaalbare woningen worden gerealiseerd en voldoende woningen gebouwd worden voor zowel ouderen, jongeren en starters. De druk op de woningmarkt is groot en er is niet veel ruimte voor nieuwbouw. Via de woningmarktstrategie wordt daarom nu bij nieuwbouwplannen verplicht om dertig procent sociale huur op te nemen. Ook voor middeldure huur en koop worden vaste percentages opgenomen.

Wethouder Anne Janssen: ,,De gemeente Wageningen streeft al jaren naar voldoende en goed betaalbare huisvesting voor al onze doelgroepen, zoals starters en senioren. Het is noodzakelijk om meer betaalbare woningbouw te realiseren. Met deze woningmarktstrategie hebben we een belangrijk instrument in handen om dit ook echt te kunnen realiseren."

WONINGMARKT De druk op de woningmarkt is overal in Nederland groot, en dat is ook in Wageningen merkbaar. Door de groei van de Wageningen UR en de gerelateerde bedrijven neemt die druk de komende jaren ook nog verder toe. Huizenprijzen stijgen en we zien dat de zoektijden naar een sociale huurwoning oplopen. Wageningen kent schaarste aan ruimte voor nieuwbouw. Het is daarom noodzakelijk om strakker te sturen op de woningmarkt. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen, huurwoningen tot negenhonderd euro en koopwoningen tot € 360.000. Er zijn veel jongeren en ouderen die behoefte hebben aan een sociale huurwoning. Daarnaast zijn er veel inwoners die (nog) geen huis willen of kunnen kopen en die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zij zijn aangewezen op de zogenoemde middeldure huursector met huurprijzen tot negenhonderd euro. Ook komt er een enorme vergrijzingsgolf op Wageningen af waardoor er meer behoefte is aan woningen die geschikt zijn voor senioren. Er zullen tot 2035 nog ongeveer 1.600 woningen gebouwd gaan worden om te voldoen aan de behoefte van alle huishoudens.

Eén van de manieren waarop dit kan is om vast te leggen waar nieuwe woningbouwprojecten aan moeten voldoen. Het college heeft hiertoe een strategie ontwikkeld. Dit hebben ze gedaan aan de hand van diverse marktanalyses en een participatietraject met verschillende organisaties en marktpartijen die werken op het vlak van het wonen en bewonersgroepen. Gezien de toenemende vergrijzing is het ook van belang om locaties die rondom het centrum liggen aan te wijzen voor senioren. De gemeenteraad behandelt het voorstel na de zomer.