'Wageningen Werkt Duurzaam' breed gedragen door Wageningse bedrijven en instellingen

WAGENINGEN Een samenwerkingsverband 'Wageningen Werkt Duurzaam' kan op grote steun rekenen van Wageningse bedrijven en instellingen. Dat bleek op de Wageningse Klimaatconferentie, die afgelopen donderdag plaatsvond in hotel de Wageningsche Berg. De meeste van de ruim honderd deelnemers gaven aan ook zelf een concrete bijdrage te willen leveren. Ze drongen erop aan om snel tot concrete acties en activiteiten over te gaan gezien de urgentie van de klimaatverandering. Ook verzochten de deelnemers om vooral ook de nieuwe generatie van jonge en toekomstige ondernemers hierbij actief te betrekken.

URGENTIE De Wageningse Klimaatconferentie, met dagvoorzitter Louise Vet van het NIOO, werd georganiseerd door de gemeente Wageningen en Stichting Zonne-energie Wageningen. Weerman Reinier van den Berg benadrukte de urgentie van het klimaatprobleem en hij daagde de aanwezigen uit om anderen 'te groen af te zijn'. Rob Boogaard, CEO van tapijtfabrikant Interface, hield een pleidooi om in bedrijfskeuzes radicaal te kiezen voor duurzaamheid. Dat betaalt zich volgens Boogaard ook uit: „Het gaat erom dat je de toekomst van je bedrijf veilig stelt door relevant te zijn".

CONVENANT Tijdens de conferentie sloten de gemeente Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) een convenant. Het huidige Wageningen Werkt Duurzaam wordt uitgebouwd tot hét Wageningse samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid, waar bedrijven zich bij aan kunnen sluiten. Dit samenwerkingsverband gaat werken aan een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene economie en aan een duurzaam leef- en ondernemersklimaat. Piet-Hein van Spanje, secretaris van het WOC: „Duurzaamheid is noodzakelijk. We vinden als WOC dat we daar onze schouders onder moeten zetten. En dat moeten we met z'n allen doen". Wethouder Lara de Brito vulde aan: „We hebben zo'n netwerk echt nodig. We moeten de kennis bundelen en de inspiratie aan elkaar doorgeven. Het kriebelt, we willen krachtdadig aan de slag".

PITCHES Een aantal ondernemers in Wageningen heeft al flinke stappen gezet, zo bleek onder andere uit een zevental pitches. De deelnemers aan de conferentie droegen wensen en ideeën aan voor projecten en activiteiten die het samenwerkingsverband Wageningen Werkt Duurzaam kan oppakken om ondernemers verder te ondersteunen bij hun duurzaamheidsaanpak. Met de ondertekening van het convenant committeert het WOC zich aan het op korte termijn oprichten van de stichting Wageningen Werkt Duurzaam, zodat bedrijven en instellingen zich hierbij kunnen aansluiten en kunnen starten met de voorgestelde activiteiten en projecten.

Het mede-organiseren van de conferentie was de laatste activiteit van Stichting Zonne-energie Wageningen. Bestuurslid Stephan Brinkmann en projectleider Rogier Coenraads werden in het zonnetje gezet en gecomplimenteerd met de resultaten. De Stichting Wageningen Werkt Duurzaam neemt het stokje over van Stichting Zonne-energie Wageningen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/.