• Movie W

Waanzinnig klimwaagstuk in filmhuis Movie W

WAGENINGEN Filmhuis Movie W draaitot en met dinsdag 15 ja­nuari vier films, met een zondagmatinee.

GIRL Biografisch drama over trans­gen­der Lisa die bal­le­ri­na wil wor­den. De transitie naar vrouw gaat haar niet snel ge­noeg. Mees­terlijk wordt de druk opgevoerd, met begrijpelijk, maar ex­treem einde. Woensdag 9, vrijdag 11, maandag 14 om 20.30 uur.

FREE SOLO Adembenemend ver­slag van waanzinnig waag­stuk, spe­cia­liteit van Alex Honnold: de beklimming zonder touw van de 900 meter hoge El Ca­pi­tan, de le­gen­da­rische graniete berg­wand in Yose­mi­te National Park. Pas op: dui­ze­ling­wek­kend. Donderdag 10, zaterdag 12 om 20.30.

MULHOLLAND DRIVE filmnoir thril­ler over Hollywood van David Lynch, met zijn typerende kron­ke­­li­ge pad tus­sen droom en re­a­li­teit, een on­op­los­bare puzzel vol bi­zarre per­sonages en om­draai­in­gen. Een ode en satire, maar niets is wat het lijkt. Zondag 13 om 15.30.

THE KINDERGARTEN TEACHER Ge­moedelijk drama dat ver­an­dert in een ongrijpbare thriller over een eigenzinnige kin­der­juf die zich ont­fermt over een poëtisch wonder­kind. Houdt ze haar goede bedoe­lin­gen in toom of ontspoort ze? De am­biguïteit komt uitstekend over. Zondag 13, dinsdag 15 om 20.30.