VVD wil af van referendum in Wageningen

WAGENINGEN De VVD ziet helemaal niets in het voorstel van D66 om het organiseren van een referendum in Wageningen makkelijker te maken en de opkomstdrempel te schrappen. Volgens VVD fractievoorzitter Marc Kiel kleven er veel nadelen aan zo'n volksraadpleging en past het niet in de vertegenwoordigende democratie, waarin de gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners.

Kiel: „Het voorstel van D66 is een signaal dat wij niet langer in staat zijn de belangen in onze stad op een correcte en zorgvuldige wijze tegen elkaar af te wegen. Een referendum maakt het wel erg makkelijk voor partijen om weg te duiken voor de verantwoordelijkheid om besluiten te nemen die soms moeilijk, maar wel noodzakelijk zijn."

De VVD wijst er bovendien op dat alleen al de mogelijkheid tot het houden van een referendum de besluitvorming vertraagd. Raadsbesluiten treden in het voorstel van D66 pas 4 weken nadat ze zijn genomen in werking. Dit helpt zeker niet mee om de gemeente efficiënter en slagvaardiger te maken. De meeste inwoners van Wageningen hebben er volgens Kiel helemaal geen behoefte aan dat bij elk besluit een kleine groep tegenstemmers een referendum kan afdwingen. Als inwoners vervolgens thuisblijven bij een referendum heeft dat ook nog eens invloed op de uitslag. De mogelijkheden voor Wageningers om de lokale politiek in Wageningen te beïnvloeden zijn volgens Kiel groot genoeg. Door alle bezwaren stelt de VVD voor om de referendumverordening in Wageningen af te schaffen. Als dit voorstel wordt aangenomen is dit ironisch genoeg het laatste besluit waarover een referendum gehouden kan worden.