VVD Wageningen: 'Kanttekeningen bij gegevens windmolens'

WAGENINGEN - De VVD-fractie Wageningen heeft de provincie Gelderland en de Rijkswaterstaat Oost-Nederland gewezen op wat volgens de fractie onjuistheden zijn in de informatie van de gemeente Wageningen over de locatiekeuze van windmolens in Wageningen. Om plaatsing in de uiterwaarden mogelijk te maken in strijd met de veilige afvoer van hoogwater en natuurwaarden wekt de gemeente Wageningen volgens de VVD-fractie ten onrechte de indruk dat ook andere locaties zijn onderzocht en afgevallen, meldt de fractie. Deze onderzoeken naar andere locaties zijn in elk geval nooit gemeld of voorgelegd aan de gemeenteraad van Wageningen. VVD-woordvoerder Johan Osinga: ,,We steunen de ambitie van een klimaatneutraal Wageningen maar er zijn daarvoor 53 maatregelen benoemd, daarvan zijn windmolens in Wageningen maar één. Ten onrechte suggereert de gemeente Wageningen nu bij Rijkswaterstaat en provincie dat windmolens in de uiterwaarden het enige alternatief zijn."Op de foto: Johan Osinga.