'VVD hekelt voortgang sociaal beleid Wageningen'

WAGENINGEN De VVD maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de voortgang van de ontwikkeling van het gemeentelijke sociaal beleidsplan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie in de vorm van co-creatie met enquêtes, gespreksessies en vormen van elektronische communicatie. De zorgen van de VVD gaan over de geboekte voortgang en de focus van de discussies.

Op basis van een eerste enquête onder de Wageningse bevolking (met circa 2500 respondenten) zijn in vervolgdiscussies (met 100-200 deelnemers) een aantal hoofdlijnen voor het sociaal beleid van Wageningen gekozen. Die lopen uiteen van sympathieke algemeenheden als talenten benutten van een ieder tot meer politieke keuzen als eigen regie voor een ieder. Deze hoofdlijnen vormen de basis van een enquête die onder de titel: 'Samen Wageningen -laat uw stem horen in deze laatste fase' is uitgezet onder de bevolking.

Alexander Udink ten Cate (woordvoerder Zorg van de VVD-fractie): ,,De enquête gaat niet over beleidskeuzen, maar over een missie op het gebied van het sociaal domein. En daar wringt de schoen: want het formuleren van een missie is bij uitstek het terrein van de (lokale) politiek omdat het hier vooral om politieke waarden gaat. Wij vinden het een slecht idee dat een groep van 100-200 enthousiaste burgers dit tijdens een discussieavond wel even voor de rest van de bevolking gaat bepalen."

Ten Cate: ,,Ik zie niet in hoe dit alles binnen afzienbare termijn leidt tot werkbare uitvoeringsplannen voor de problemen in de Zorg zoals de toenemende druk op mantelzorgers voor gehandicapten die langer thuis moeten wonen; het verdwijnen van de oude bejaardentehuizen; de versnippering in de Jeugdzorg; de afbouw van de sociale werkvoorziening; en de problemen rond de zorgadviescommissies. Verder zijn de verantwoordingsrapportages over de Zorg naar onze gemeenteraad volstrekt ondermaats, zeker als we dat vergelijken met naburige gemeenten als Ede en Renkum)."

De gemeente Wageningen geeft ruim 30 miljoen uit in het sociaal domein, dat is de helft van de gemeentelijke begroting. De VVD staat volgens Udink ten Cate zeer positief tegenover burgerparticipatie als het gaat om initiatieven vanuit de burgerij, maar wordt minder blij met burgerparticipatie die stevig geregisseerd wordt door de overheid. ,,Dat leidt al snel tot nepinspraak", aldus de VVD-er in een persbericht.