• Christien Bartels

Vrijwilligers nodig voor stadsherberg

WAGENINGEN De grote wens van Dorien van der Ham is het creëren van een fijne plek waar mensen 'even op adem kunnen komen.' Hiervoor wil ze samen met vrijwilligers een stadsberg bieden voor iedereen in Wageningen die daar behoefte aan heeft. Het kan gaan om een overwerkte manager, een mantelzorger die zelf even rust nodig heeft of een student die erg hard aan het leren is voor tentamens. Van der Ham: ,,Een plek waar niets moet en alles mag. De gemeente is enthousiast en ziet dit idee graag gerealiseerd omdat het een uniek burgerinitiatief is." Om het project te laten slagen heeft ze medewerking nodig. Onder andere zogeheten herbergiers die vrijwillig ondersteuning willen bieden aan de gasten in de vorm van een gesprek, een boodschap doen of een wandeling. "Net waar behoefte aan is."

Christien Bartels

Van de Ham hoopt een plek voor zes à zeven mensen te kunnen bieden, zodat de groep overzichtelijk blijft en overprikkeling voorkomen wordt. Gezien het aantal inwoners in Wageningen is dit realistisch denkt ze. Mensen kunnen eventueel ook vaker terugkomen in het jaar als hier behoefte aan is. In overleg is er veel mogelijk, zo lang er maar ruimte blijft voor andere en nieuwe mensen.

Het is niet de bedoeling dat de stadsherberg een zorghotel of activiteitenplaats met terugkerend vast programma wordt. Juist laagdrempeligheid en vrijblijvendheid wil Van der Ham inzetten bij de stadsherberg. Dit zorgt voor een stukje rust onder de gasten. ,,Ik wil uitgaan van de gezonde kracht van mensen die hier mogen aankloppen om een burn out of overspanning te voorkomen". Een indicatie of diagnose is dus niet nodig. "Zij bepalen zelf of dit een goede keuze voor hen is. Iedereen is in principe welkom, maar mensen met te zware problematiek zoals verslavingen, dakloosheid en echte psychoses kunnen we hier helaas niet helpen. We zijn geen hulpverlenende instantie. Wel zoek ik vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan en de gasten kunnen helpen bij hun vragen. Dit mag ook gewoon een beetje gezelschap of even een spelletje doen zijn. Je kan als gast daarnaast naar je werk blijven gaan en je dagelijkse dingen blijven doen."

Van der Ham hoopt dat het verblijf in de toekomstige stadsherberg gedeeltelijk vergoed wordt vanuit de wet WMO. Maar dit zal dan pas volgend jaar zijn omdat nu alle aanvragen al verdeeld zijn. Het eerste half jaar zal het project op subsidie draaien. "Ik kan het niet voor niets aanbieden," lacht Van der Ham. Als ze genoeg budget zou hebben, had ze al wel geïnvesteerd in een ruimte. Zo gepassioneerd is ze wel. Dit is nu nog afhankelijk van aanbieders.

EIGEN BEHOEFTE

Vanuit haar eigen behoefte nergens echt terecht te kunnen toen het niet goed met haar ging, ontstond bij Van der Ham het idee om een stadsherberg op te zetten. ,,Mijn ervaring is dat ouders, familie en vrienden het vaak goed bedoelen, maar dat je hier niet altijd behoefte aan hebt. Een beetje afstand kan dan juist heel fijn zijn. Ik wilde daarom wel eens logeren op een alternatieve plek." Daarnaast heeft Van der Ham een achtergrond op gebied van maatschappelijk werk waar ze graag wat mee wil blijven doen. Als het even meezit hoopt ze dat er voor haar een betaalde baan in zit. En ook een betaalde functie als coördinator zou fijn zijn. "Zodat niet alles alleen op vrijwilligers draait."

Momenteel heeft van der Ham een uitkering. ,,Ik ben een tijd uit de running geweest, maar heb wel vrijwilligerswerk gedaan. Het werken in de jeugdhulpverlening en met gedetineerden zorgden ervoor dat ik in aanraking kwam met fysiek geweld." Niet iedereen hoeft hier last van te krijgen, maar ze kreeg een posttraumatische stressstoornis. Hierdoor is ze snel overprikkeld en moe. Van der Ham werkt nog hard aan haar herstel. Het bezig zijn met de voorbereidingen voor de stadsherberg schenkt haar in ieder geval veel voldoening.

LOCATIE

Van der Ham verwacht dat er in de zomer een locatie komt waar de stadsherberg gevestigd kan worden. ,,Het liefst in de stad, maar in het buitengebied zou ook kunnen." Eén en ander is nog afhankelijk van hoe het verder gaat lopen. Er lijkt genoeg draagvlak te zijn, maar er moet nog een beleidsplan geschreven worden dat aan de gemeente kan worden aangeboden. Daarnaast werkt ze samen met een regiomanager van de RWIB, een vriendin en heeft ze iemand gevonden die met een website aan de slag wil. Hier kunnen mensen zich in de toekomst aanmelden voor een verblijf bij de stadsherberg. ,,Vrijwilligers die al enthousiast zijn en graag willen helpen kunnen zich melden bij de vrijwilligerscentrale in de bibliotheek".