• Robin van Lonkhuijsen

Vragen politieke fracties over vliegroute Renkum

OOSTERBEEK De fracties van het CDA en PRD hebben vragen gesteld aan het Renkums college over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Zo zijn de fracties benieuwd of de route over het Renkums Beekdal nog hetzelfde of inmiddels gewijzigd is. Het college van b en w laat weten dat de route nog hetzelfde is.

Feike Klomp

De gemeenten Ede en Wageningen hebben testapparatuur ingezet om de geluidsoverlast te meten. De partijen willen van het college weten of Renkum ook die apparatuur heeft. Dat blijkt niet zo te zijn. De PRD stelde nog een aantal aanvullende vragen over de belevingsvlucht die woensdag 30 mei is uitgevoerd. Daarbij vloog een Boeing 737-800 over een serie gemeenten, en dus ook over Renkum. Helemaal van een leien dakje ging dat niet.

BELEVINGSVLUCHT Zo kampte de belevingsvlucht met een behoorlijke vertraging. De PRD wil van het college weten wat er nu met de bevindingen en de meetresultaten gebeurt. Het college meldt dat de eerste globale resultaten van het belevingsonderzoek en de geluidsmetingen beschikbaar zijn gekomen. Binnenkort volgt het officiële rapport met de geluidsmetingen en het rapport van het onderzoek naar de beleving, aldus b en w. Maandag is de evaluatie van de belevingsvlucht door de regiegroep aangeboden aan Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de PRD spreekt de Stichting Red de Veluwe van onthutsende resultaten, en is de fractie daarom benieuwd of het college de resultaten al gezien heeft. Het college wil eerst het definitieve rapport afwachten, zo laat het in de beantwoording weten.

STANDPUNT Het neemt daarom nog geen standpunt in. Als het definitieve rapport bekend is, zal in overleg met provincie en buurgemeenten een standpunt worden bepaald en als de resultaten daartoe aanleiding geven zal tot actie worden overgegaan. De gemeente Renkum zal dan ook consequent moeten zijn, want in februari schaarde de raad zich unaniem achter het VVD-initiatief tegen een aanvliegroute boven Renkum.

De resultaten zouden veel slechter uitpakken dan in het Milieu Effect Rapport van het ministerie is gesteld, aldus PRD. Kan dit een reden zijn om toch te kunnen ingrijpen, oppert Partij Renkumse Dorpen verder. Het college herhaalt eerst de bevindingen af te willen wachten. PRD wil tot slot van de vragenreeks ook nog weten wat Renkum nu nog kan doen om de overlast door Lelystad zoveel mogelijk te beperken.

LUCHTHAVENBESLUIT Momenteel wordt er door het ministerie gewerkt aan de reparatie van het Luchthavenbesluit, de herindeling van het luchtruim en de actualisatie van de MER. Tegen de actualisatie van de MER kan een zienswijze worden ingediend. Dit zal Renkum samen met de regio en de provincie doen, stelt het college nog in de beantwoording. Met de provincie is afgesproken dat Renkum gezamenlijk optrekt richting het ministerie.

Enkele van de vervolgstappen gaan over herindeling van het luchtruim, de aansluitroutes, monitoring van de effecten van de aansluitroutes en nadere invulling van een overlegstructuur/participatieproces richting het ministerie. Het college zal zich voortdurend sterk maken om overlast voor onze gemeente te beperken.