Vragen GroenLinks over snelfietsroute

OOSTERBEEK De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over een nog aan te leggen snelfietspad tusen Arnhem en Wageningen. Het gaat GroenLinks vooral om een 'vergeten stukje' Oosterbeek, tussen het spoorwegviaduct en de gemeentegrens met Arnhem. De fractie wil van het college weten of dit prioriteit krijgt.

Feike Klomp

B&W van Renkum liet al eerder doorschemeren dat de snelfietsroute (Arnhem-Wageningen), vanaf Arnhem gezien, loopt via de Klingelbeekseweg, Benedendorpsweg, Veerweg, Fonteinallee, onderdoor de A50 tot aan Broekhorst. Uiteindelijk sluit deze route aan op het bestaande fietspad van de provincie, langs de N225 tot Parenco.

GroenLinks wil graag weten hoe de vlag erbij hangt omdat er een relatie is met een fietssituatie op de Klingelbeekseweg/Schutterij, net over de grens tussen Oosterbeek en Arnhem. Daar gaat Arnhem binnenkort over tot herinrichting van het kruispunt, zowel met de invoering van een 30 km/uur zone als de herinrichting voor een snelfietspad.

De Renkumse fractie is ook benieuwd welke stukken op het Renkumse grondgebied prioriteit hebben bij het realiseren van een snelfietsroute. 'Is het college bereid dit vergeten stuk van Oosterbeek als eerste op te pakken, omdat Arnhem daar ook aan de slag gaat?', vraagt Charlotte de Roo zich namens GroenLinks af.

De Renkumse fractie stort zich de laatste tijd sowieso vaak op verkeerszaken. Een van de actiepunten uit het verkiezingsprogramma. Daarbij staan onder andere goed onderhouden fietsroutes, veilige schoolomgevingen van scholen en de uitrol van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) hoog op de agenda.