• Wethouder Lara de Brito

    Foto: Bart Heijnemans

Voordelige ziektekostenverzekering voor lage inkomens

WAGENINGEN De gemeente Wageningen wil de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) toegankelijk maken voor meer inwoners. Dit is een regeling waarmee Wageningers met een laag inkomen zich voordelig aanvullend kunnen verzekeren.

Vanaf 2017 geldt een inkomensgrens van 130 procent van de geldende bijstandsnorm, in plaats van 110 procent. ,,Het grote voordeel van de CAZ is dat inwoners een hogere gemeentelijke bijdrage krijgen voor het pakket waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd. Hierdoor komen mensen minder snel voor onverwachte kosten te staan. Het verruimen van de CAZ maakt onderdeel uit van een brede aanpak waarmee Wageningen de strijd aangaat tegen de groeiende armoede", luidt het gemeentebeleid.

Wethouder Lara de Brito kan zich vinden in de nieuwe aanpak. ,,In armoede leven heeft grote gevolgen voor de betrokken kinderen en volwassenen. Geldzorgen hebben, brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee. Voor een goed en effectief sociaal beleid is een stevige armoedebestrijding een voorwaarde. De afgelopen jaren zijn de medische kosten flink gestegen, steeds meer mensen komen daarom financieel in de problemen. We kunnen deze trend, die een gevolg is van een stapeling van landelijke besluiten, niet keren maar waar mogelijk wel de pijn verzachten en ervoor zorgen dat schulden worden vermeden. Vanuit die gedachte investeren we in de verruiming van de CAZ."

Sinds dit jaar heeft de gemeente de CAZ ,,extra aantrekkelijk" gemaakt, in de hoop dat er meer inwoners gebruik van zouden maken. Dat is volgens de gemeente gelukt: het aantal deelnemers steeg van 450 naar 750. ,,Door het maximale inkomen dat je mag hebben te verhogen van 110 procent naar 130 procent van de geldende bijstandsnorm, hopen we nog meer mensen deel te kunnen laten nemen", aldus wethouder De Brito.

De gemeente Wageningen heeft al jaren een contract met zorgverzekeraar Menzis om inwoners met een laag inkomen voordelig aanvullend te verzekeren. Naast de collectiviteitskorting van 6 procent op de basisverzekering, is er een korting van 9 procent op de aanvullende pakketten. Sinds dit jaar is het mogelijk om ook het eigen risico te verzekeren.

Inwoners die zich willen aanmelden voor de CAZ kunnen dit regelen via ondersteuningsbureau 't Startpunt en via gezondverzekerd.nl. De exacte inhoud van de aanvullende pakketten voor 2017 en de daarbij geldende premies worden in de maand november bekend gemaakt