• ANP Foto

Volop verhuizingen in gemeente Wageningen

WAGENINGEN Binnen de gemeente Wageningen verhuisden vorig jaar 3.266 inwoners naar een nieuw adres. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag bekendgemaakt werden. Het aantal verhuizingen binnen de eigen gemeente daalde licht, een jaar eerder vonden namelijk 3.303 inwoners een nieuwe woning binnen de gemeentegrenzen van Wageningen.

De cijfers laten ook zien dat 3.018 personen vorig jaar naar gemeente Wageningen kwamen om zich hier te vestigen. In 2017 waren dat er 2.718. Daarentegen verlieten vorig jaar 2.968 inwoners de gemeente Wageningen voor een woning elders. Dit is een stijging ten opzichte van 2017, toen 2.834 inwoners uit de gemeente vertrokken.

RENKUM Binnen de gemeente Renkum verhuisden vorig jaar 1.234 inwoners naar een nieuw adres, terwijl dat er in 2017 nog 1.376 waren. Ook het aantal personen dat naar Renkum kwam om zich daar te vestigen, daalde: van 2.123 in 2017 naar 1.913 in 2018. Vorig jaar verlieten 1.820 inwoners de gemeente Rhenen, waar dat er in 2017 nog 2.073 waren.

MINDER VERHUIZINGEN In 2018 verhuisden in totaal 1,79 miljoen Nederlanders, een daling van vijf procent ten opzichte van 2017. Daarmee komt volgens het CBS een einde aan de opwaartse trend die werd ingezet in 2014. Het CBS meldt op basis van de nieuwe cijfers dat met name personen jonger dan 50 minder verhuisden. De daling was het sterkst bij mensen tussen de 30 tot 50 jaar en kijkend naar de huishoudens daalde het aantal verhuizingen vorig jaar vooral onder getrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen met kinderen. In beide groepen daalde het aantal verhuizingen met ruim zeven procent.

TWINTIGERS Ook onder jongeren werd vorig jaar een daling van het aantal verhuizingen geconstateerd. Desondanks was het aantal verhuizingen in 2018 wel het hoogst onder twintigers. In absolute zin wisselden de 24-jarigen het meest van woning, zo'n 65.000 keer.

Meer cijfers over het aantal verhuizingen zijn te vinden op www.cbs.nl.