Volgende fase in het burgerplanvormingstraject centrum Doorwerth

RENKUM De gemeenteraad van Renkum heeft gisteren vastgesteld met welke voorwaarden de kerngroep in het ontwerpproces rekening moet houden. Dit betekent dat de kerngroep centrum Doorwerth met de tweede fase, het maken van een stedenbouwkundigplan, van start kan gaan. De opgave voor de kerngroep en de ontwerper van het plan is om ook het draagvlak voor de inhoud van het plan onder de inwoners van Doorwerth hoog te houden. Ook moet de uitwerking van de plannen financieel haalbaar zijn. Het unieke aan dit project is de manier waarop de afstemming tussen kerngroep, college en gemeenteraad ook in deze tweede fase gaat verlopen.

Het proces van de tweede fase is opgesplitst in drie delen: Structuurontwerp, Voorlopig Stedenbouwkundig en Definitief ontwerp voor een stedenbouwkundig plan voor het centrum van Doorwerth. In de lijn van de nieuwe besturingsfilosofie is de rol van de gemeenteraad en het college in het proces anders dan normaliter het geval is. De resultaten van iedere deelfase zullen niet formeel ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In plaats daarvan organiseert de kerngroep eerst een informatiebijeenkomst om de plannen te toetsen bij de inwoners van Doorwerth. Vervolgens informeert de kerngroep de gemeenteraad in het voortraject van iedere deelfase over de stand van zaken. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een besluit over het wel of niet doorgaan naar de volgende deelfase. Bij deze beslissing zal het college afwegen in hoeverre voldaan wordt aan de afgesproken kaders.

UNIEKE AANPAK Het proces dat hier gevolgd wordt, wordt ook wel burgerplanvorming genoemd. Het initiatief komt van inwoners van Doorwerth zelf. In andere gemeenten wordt daar ook over gesproken, maar hier wordt het daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Deze aanpak is niet alleen nieuw voor de gemeente Renkum. Ook landelijk is er geen of weinig ervaring mee. Dat maakt het tot een boeiend, maar ook intensief en soms lastig proces. De opdracht ligt formeel bij de kerngroep. De gemeente moet zich beperken tot informeren, faciliteren en adviseren.