VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor POL-Wageningen

WAGENINGEN VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor voorlichting aan asielzoekers over de asielprocedure voor de POL-Wageningen (voormalig AZC De Leemkuil) aan de Keijenbergseweg in Wageningen. Daar komen asielzoekers die pas een paar dagen in Nederland zijn en nog aan hun asielprocedure moeten beginnen.

VluchtelingenWerk heeft als taak hen wegwijs te maken in de Nederlandse asielprocedure en hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende betrokken organisaties en de stappen in de procedure en het Nederlandse beleid worden toegelicht. Bij de meeste gesprekken wordt gebruik gemaakt van een tolk over de telefoon.

Vluchtelingenwerk zoekt betrokken mensen met een nuchtere houding, hbo-denkniveau, die minimaal twee dagdelen of één dag per week beschikbaar zijn. VluchtelingenWerk biedt professionele begeleiding, een inwerkprogramma, een scholingsaanbod, een onkostenvergoeding en een interessante werkplek.

Belangstellenden kunnen een mail sturen naar Reza Soby of Mieke Koster via rsoby@vwon.nl of mkoster@vwon.nl of bel naar 0317-410190 (vraag naar Reza Soby of Mieke Koster).