• Ria Wigt (links op foto) roept artiesten op deel te nemen aan het Belmondo Festival van juni 2017.

    Koen Wilmink

Vluchtelingen zijn 'Welkom in Wageningen'

WAGENINGEN Terwijl in veel steden en dorpen in Nederland acties worden gehouden om vluchtelingen uit de buurt te weren, is in Wageningen een particulier initiatief gestart om asielzoekers juist met open armen te ontvangen. ,,Wij vinden dat mensen die oorlogen ontvluchten een warm welkom verdienen. Daarom zijn we deze actie begonnen en hebben we de hoofden bij elkaar gestoken." Dat zeggen Masood Eslami, Riet Nigten, Pieter Roza en Jack Bogers.

Koen Wilmink

Om het initiatief kracht bij te zetten is afgelopen vrijdag de stichting 'Welkom in Wageningen' opgericht. Het viertal zegt veel bijval te krijgen voor hun inzet. ,,We hebben ons van de steun van veel mensen verzekerd. Zodra de eerste, extra, vluchtelingen, worden gehuisvest, zal een stevig comité klaar staan om ze welkom te heten ", vertelt Jack Bogers. ,,We moeten ze als mens zien en niet als vluchteling", vinden de initiatiefnemers.

WOONRUIMTE Om het verblijf van de asielzoekers te veraangenamen is al een aantal acties op touw gezet. Zo wordt veel kleding, beddengoed, schoeisel ingezameld in de Welkomwinkel van het Rode Kruis aan de Industrieweg, wordt er kleding verkocht om geld in te zamelen voor steun aan de vluchtelingen en wil het viertal inwoners van het AZC op de Keijenbergseweg uitnodigen zodat zij zich meer thuis voelen in Nederland. Daarnaast zou in het onderwijs ruimte moeten zijn om te praten met en over asielzoekers. Eslami: ,,We hebben ook het plan om in eigen beheer woonruimte voor vluchtelingen met status te bouwen, zodat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet extra belast worden." Er zijn al gesprekken met onder anderen de gemeente over geschikte locaties. ,,Het is de bedoeling dat de vluchtelingen en de bevolking samen gebouwen geschikt maakt voor bewoning", aldus Nigten.

Net zoals in andere steden zijn natuurlijk ook in Wageningen tegenstanders van de komst van asielzoekers. ,,Mensen denken dat in de buurt can AZC's meer criminaliteit voorkomt. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, red.) is dat echter niet het geval", zegt Nigten. ,,Wij vinden dat stadgenoten met vraagtekens over de gevolgen van de opvang van vluchtelingen serieus gehoord moeten worden én dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met eventuele twijfels", aldus Eslami, die zelf 21 jaar geleden om veiligheidsredenen Iran ontvluchtte. ,,Ik werd heel goed opgevangen in Wageningen en gun dat anderen ook." Eslami bouwde een nieuw leven op met zijn gezin in de stad.

KLETSKRAAM In de bibliotheek was onlangs een bijeenkomst om de plannen verder toe te lichten. Bogers: ,,De belangstelling daarvoor was overweldigend. Veel stadgenoten kwamen met ideeën en schreven zich ook direct in om plannen te ondersteunen." Een aantal nieuwe ideeën: fiets-verkeersles geven, Nederlandse taal leren, kerstdiner in sg Pantarijn, wandelen door de stad en sporten. Verder komt er op 12 december een 'kletskraam' op de Markt. ,,We moeten zorgen dat vluchtelingen zich thuis voelen in de stad en zich niet geïsoleerd voelen."

Om de betrokkenheid vast te houden, zijn gelijk al initiatieven gestart. ,,We willen niet alleen praten maar juist ook doen. Laten zien dat Wageningen een internationale stad is en vluchtelingen een warm 'welkom in Wageningen' bieden", zegt Eslami, die zegt dat Wageningen ook een voorbeeld kan zijn voor andere steden in het land.

* Voor meer informatie en/of aanmelden mail naar: welkominwageningen@gmail.com.