• Marlies de Groot

Vervuiling grond Benedendorpsweg valt mee

OOSTERBEEK De aangetroffen verontreinigende grond op plekken aan de Benedendorpsweg leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn geen risico's voor de bewoners. Dat laat het Renkums college weten in antwoorden op vragen van de fractie van GroenLinks.

Feike Klomp

Tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de snelfietsroute was er op een paar plekken verontreinigende grond aangetroffen. Daarbij zou het gaan om kankerverwekkende stoffen als PAK10, zo stond vermeld in een rapport van de provincie. Inwoners waren uitgenodigd voor een wekelijks inloopuur bij de werkkeet van aannemer Dostal, maar niemand kwam opdagen, zo laat B&W verder weten. De aannemer heeft op 23 november huis-aan-huis een brief bezorgd.

GEEN RISICO'S Twee inwoners hebben de gemeente benaderd en gevraagd om nadere informatie. In de brief aan de raad gaat het college onder andere in op PAK. Dat is een stof die immobiel is. Met andere woorden: deze blijft op de plaats waar het is aangetroffen. Aan de noordzijde van de weg is de verontreiniging aanwezig onder het voetpad, waardoor er voor de bewoners geen contactmogelijkheden zijn. Aan de zuidzijde is de verontreiniging aangetroffen in de wegberm. Ook hiervoor geldt, aldus het college, dat bij normaal gebruik er geen risico's zijn voor de bewoners.

Daarnaast zijn er geen beschermende maatregelen nodig en verwacht Renkum ook niet dat de vervuiling zich verder zal verspreiden dan de stoep en het weggedeelte. De fractie van GroenLinks is ook benieuwd hoe de verontreinigende grond gesaneerd zal worden. Daarover laat b en w weten: Voor de sanering is gekozen voor het aanbrengen van een duurzame verhardingslaag. De sterk verontreinigende grond, die voor de werkzaamheden is ontgraven, vindt straks zijn weg naar een erkende verwerker.

VERTRAGING De sanering heeft gevolgen voor de aanleg van de snelfietsroute. Die loopt vertraging op. Tijdens de sanering ligt het werk stil. Daarnaast bleken niet alle materialen (met Renkums hardsteenkleur) op tijd leverbaar. Dit betekent dat een deel van de route pas in het nieuwe jaar geasfalteerd kan worden als de asfaltcentrale weer open is. Maar er speelt meer. Een aantal aanwonenden heeft gevraagd om hun in/uitrit aan te passen. Die werkzaamheden neemt de aannemer dan zoveel mogelijk op in het werk. Al met al is de verwachte einddatum van de klus nu eind maart 2018. De aannemer waarborgt tijdens de stillegging toegankelijkheid voor de aanwonenden, aldus het college.