• Onbekend

Verkeerstellingen op de Nijenoord Allee

WAGENINGEN De gemeente Wageningen voert vanaf vandaag, vrijdag 16 september, verkeerstellingen uit op de Nijenoord Allee. Voor het project 'Beter Bereikbaar Wageningen' wil de gemeente inzicht krijgen in de feitelijke hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer. De tellingen vinden plaats via een radarsysteem op twee plekken aan de Nijenoord Allee. De tellingen worden uitgevoerd tot 3 oktober.

RADARSYSTEEM Voor de tellingen maakt de gemeente gebruik van een radarsysteem dat meet hoeveel verkeer per uur langsrijdt. Het voordeel van dit systeem is dat ook de snelheid gemeten kan worden. Dat is vooral van belang om te zien op welke momenten vertragingen optreden. Er wordt gemeten aan zowel de oostkant als de westkant van de kruising met de Churchillweg. Per locatie worden twee radars opgehangen, zodat beide rijrichtingen gemeten worden. De snelheidsmetingen worden niet gebruikt om snelheidsovertredingen te constateren of te beboeten.

BETERE BEREIKBAARHEID De gemeente Wageningen en provincie Gelderland zijn sinds een aantal jaar aan het onderzoeken hoe de bereikbaarheid van Wageningen verbeterd kan worden. Het project Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) is vorig jaar gestart om de verbetering te realiseren door de bestaande infrastructuur te verbeteren. Hiervan is de Nijenoord Allee een belangrijk onderdeel. De gemeenteraad heeft afgelopen juli besloten de plannen enigszins gewijzigd uit te voeren, namelijk zonder de Nijenoord Allee te verbreden. Om een goed beeld te krijgen van wat dit betekent voor de doorstroming en verkeersstromen in de stad, worden nieuwe verkeersprognoses berekend. De vergelijking met actuele gegevens over de hoeveelheid verkeer en momenten van vertraging is hierbij van groot belang.

Wethouder Han ter Maat: „Het gaat om een grote investering van geld. Daarbij spelen de belangen van verschillende wijken een rol. Het gaat dus over de leefbaarheid in onze stad. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten hoeveel verkeer er nu langsrijdt. Op basis daarvan kunnen we beter voorspellen hoeveel dat in 2020, 2025 en uiteindelijk in 2030 zal zijn." Direct na afloop van de tellingen worden de gegevens geanalyseerd en beschikbaar gesteld. Dit is naar verwachting medio oktober.