'Verkeersdruk nieuwe Ireneschool bron van zorg'

WAGENINGEN De buurtbewoners van de nieuw te bouwen Ireneschool zijn niet ontevreden over het ontwerp van de nieuwe school. Maar er is wel een aantal verbeterpunten nodig. Woordvoerder Christian Veldhuis pleitte maandagavond voor een integrale visie waarin een aantal knelpunten verwerkt wordt. ,,Zoals het halen en brengen van de schoolgaande kinderen, de toegangsweg, het parkeerprobleem en de groen- en speelvoorzieningen", aldus Veldhuis tijdens zijn relaas tijdens de tweede politieke avond, die goed bezocht werd.

door Koen Wilmink

Een inspreker ondersteunde de woorden van Veldhuis over de verkeersdruk. ,,Er wordt een nieuwe toegang gecreëerd aan de Gravinnestraat, maar die straat is erg smal. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ook zijn er te weinig parkeerplaatsen. Door het verdwijnen van parkeerplaatsen zetten mensen hun auto nu al op de straat en stoep, terwijl het al zo'n nauwe weg is."

De nieuwbouwplannen voor de Ireneschool bestaan al jaren. De Woningstichting wilde eerst een brede school realiseren, maar door de Herzieningswet is dat niet meer toegestaan. De Woningstichting mag zich volgens die nieuwe wet slechts richten op de bouw van sociale huurwoningen en 'gewone' scholen. Een brede school biedt ook andere functies zoals bij voorbeeld kinderopvang. De Woningstichting moest daarom de plannen aanpassen voor de terreinen aan de Rooseveltweg en Buurtseweg. Daar hing een prijskaartje aan waardoor de gemeente werd geconfronteerd met een kostenpost van ruim 1,3 miljoen euro. Het college van b. en w. kwam met een nieuw plan dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.

De nieuwe school komt op de plaats van de oude Westerhofschool aan de Buurtseweg, een paar straten verderop van de huidige locatie aan de Rooseveltweg. De Ireneschool stamt uit 1952 en is verouderd. Bovendien is de school te groot voor de huidige kleine honderd leerlingen. De nieuwbouw moet in het schooljaar 2017-2018 gereed zijn.

Op het huidige huidige terrein van de Ireneschool komen sociale huurwoningen, bestaande uit twaalf eengezinswoningen en 24 appartementen.

Op 29 februari volgt een rondetafelgesprek, op 14 maart geven de raadsfracties hun visie en in april besluit de raad over de nieuwbouwplannen.