• Verduurzaming bedrijventerrein Schaapsdrift van start.
    Marcel de Wilde van adviesburo WM3 Energie (M) legt aan wethouder Wendy Ruwhof de energiebesparing voor Janssen tankstation uit. Voorzitter Stichting Bedrijventerrein Schaapsdrift, Theo Geelkerken, Mark en vader Henk Janssen (R) luisteren mee.

    berrydereusfotografie.nl

Verduurzaming bedrijventerrein Schaapsdrift van start

RENKUM Bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum wil verduurzamen. De ambitie van het bestuur is om het bedrijventerrein uiteindelijk energieneutraal te maken door het uitvoeren van zowel individuele als collectieve maatregelen. Het bestuur heeft daartoe opdracht gegeven aan de stichting Bedrijventerreinen Energie Positief, kortweg BE+, in de volksmond inmiddels 'Be positive' genoemd.

Wethouder Wendy Ruwhof bracht donderdagochtend met onder andere de voorzitter van het bestuur, Theun Geelkerken, een bezoek aan Shell Tankstation Janssen. Hier werd door de experts van BE+ een van de eerste onderzoeken gedaan die moeten leiden tot een duurzaam bedrijventerrein. Wendy Ruwhof, wethouder Duurzaamheid: ,,Als gemeente willen wij in 2040 klimaatneutraal zijn. Het is van belang dat het bedrijfsleven hier een bijdrage aan levert. Daarom omarm ik dit initiatief van harte."

EIGEN INITIATIEF Het project wordt namens het bestuur begeleid door het speciale E(nergie)-team van de Schaapsdrift, dat bestaat uit ondernemers van het bedrijventerrein, vertegenwoordigers namens en van de gemeente en wordt ondersteund door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Wethouder Economische Zaken Jasper Verstand: ,,De ondernemers op de Schaapsdrift hebben zelf het initiatief genomen voor het verduurzamen van het bedrijventerrein. Dit is een van de onderwerpen waarbij de ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Net zoals bij het beheer van een glasvezelnetwerk en het onderhoud. Dat is een mooie ontwikkeling en sluit goed aan bij ons coalitieakkoord 'Veranderend Renkum'. Hierin staat dat wij ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, wij hun initiatieven faciliteren en de link leggen met beleidsterreinen zoals duurzaamheid."

HAALBAARHEID Dat klimaatneutraal haalbaar is met bestaande technieken, blijkt uit berekeningen die TNO Onderzoek en Advies al heeft gedaan van de energieverbruiken op het bedrijventerrein en de mogelijke besparings- en verduurzamingsmaatregelen die TNO ziet. TNO: ,,De indicatie is, dat met een totale investering van net geen 4,5 miljoen euro, het bedrijventerrein energieneutraal kan worden. De hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt met zonnepanelen is dan voldoende om ook een restpost gasverbruik voor bedrijfsprocessen te compenseren. Er worden maatregelen ingezet die nu al technisch mogelijk zijn en in relatief korte tijd kunnen worden gerealiseerd. Als we daar de besparing van energiekosten tegenover zetten, kan de investering in 6,5 jaar worden terugverdiend." Het gaat om indicaties. Uit de nu lopende onderzoeken moeten de feitelijke verbruiken en de status van het vastgoed blijken.