'Verbindend Landschap' moet impuls geven aan Renkums landschap

RENKUM Het Landschapsontwikkelingsplan uit 2005 is geactualiseerd, meldt de gemeente Renkum. Het nieuwe LandschapsBasisPlan met de titel 'Verbindend Landschap' geeft aan hoe de gemeente Renkum de komende jaren met het landschap om wil gaan. Nu het plan goedgekeurd is door het college van burgemeester en wethouders, bespreekt de gemeenteraad dit op 19 april.

De titel 'Verbindend Landschap' verwijst naar de verbindende functie van het Renkums landschap. Het landschap vormt een ecologische verbinding van de Veluwe naar de Nederrijn. Maar ook mensen verbinden zich meer met natuur en landschap door zich in het landschap te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. In het plan staan niet alleen het ontwikkelen van de landschappelijke waarden en gebieden centraal, ook de samenleving speelt een rol. Vandaar dat gesproken wordt over het LandschapsBasisPlan. Wethouder Wendy Ruwhof: ,,Bijzonder aan dit plan is dat het veel meer ruimte biedt voor initiatieven uit de Renkumse samenleving en wij als gemeente niet meer de centrale initiërende rol vervullen. Het Renkums landschap werkt verbindend en is van ons allemaal."

In het LandschapsBasisPlan zijn nieuwe thema's opgenomen die steeds belangrijker worden voor het landschap, te weten het ontwikkelen van landgoederen, de verbetering van de biodiversiteit (verscheidenheid van levensvormen op aarde), het klimaatbestendig maken van de woonomgeving en het gebruik maken van de kracht van de samenleving.

Veel mensen hebben op verschillende manieren meegewerkt aan het plan. Meer dan vierhonderd mensen hebben een reactie gegeven op stellingen op het internetforum, veertig mensen deden mee aan de fotowedstrijd en twaalf mensen praatten mee tijdens een verdiepingsavond. Daarnaast besteden bijna zeshonderd vrijwilligers jaarlijks bijna 25.000 uren werk in het landschap.