• Google Maps

'Verandering winkelaanbod nodig'

OOSTERBEEK Oosterbeek heeft in veel branches een beperkter winkelaanbod dan vergelijkbare woonkernen. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering Bedrijvigheid vorige week. De 'Toekomstvisie en Actieplan Centrum Oosterbeek'stond op de agenda. Bureau voor Ruimtelijke Ordening & Architektuur, dat dit rapport heeft opgesteld, gaf een presentatie.

Feike Klomp

Kernvragen van de gemeente Renkum: hoe de positie en aantrekkingskracht van het centrum te versterken en welke toekomstmogelijkheden bestaan er voor detailhandel, horeca en dienstverlening. Hoe staat het met ontwikkelingskansen en welke kwaliteitsslag is er te maken? Op dit moment telt de kern van Oosterbeek 86 winkels. De presentatie riep nogal wat vragen op.

WEINIG NIEUWS GemeenteBelangen is teleurgesteld, zo meldt Paul Janssen: ,,Weinig nieuws onder de zon, weinig realisme. Bovendien missen wij de mening van de consument. Die komt helemaal niet voor." Hij meent ook dat de respons van een in maart en april gehouden onderzoek onder winkeliers, in samenwerking met Ondernemend Oosterbeek, nogal matig is. Slechts 36 ondernemers namen de moeite een anoniem ingevulde enquête in te vullen. ,,Pakweg een derde reageert. Wat zegt dat?"

BRANCHES BRO is tijdens het onderzoek een paar dingen opgevallen. Oosterbeek heeft in bijna alle branches een beperkter winkelaanbod dan in qua inwoneraantal vergelijkbare kernen. Wonen, dier en plant en doe-het-zelf zijn zeer beperkt, aldus de onderzoekers. Ook zijn er branches goed vertegenwoordigd: persoonlijke verzorging, juwelier en optiek, hobby en media. Het aanbod van kleding en mode ligt qua omvang iets beneden het gemiddelde. De kracht van Oosterbeek ligt vooral in de 'recreatieve' detailhandelsbranches. De leegstand is relatief beperkt omdat er maar zes panden leegstaan.

Supermarkten zijn trekkers, stelt Jan Carel Jansen Venneboer namens BRO. Daarom lanceert het bureau het idee om mogelijk een supermarkt, de COOP, naar het Raadhuisplein te verplaatsen. ,,Maar alleen in samenhang met een integrale ontwikkeling, zoals een parkeerkelder, een ontmoetingsplek, andere trekkers/winkels," Rein Bouwman van de D66 is benieuwd of de mening van COOP en Albert Heijn is gevraagd.

REALISME Tom Erkens (PvdA) vindt de visie op zich helder, maar twijfelt net als GB over realisme bij de suggestie om bijvoorbeeld de Coop naar het Raadhuisplein over te hevelen. ,,Wethouder Jasper Verstand: ,,De moederbedrijven van de drie supermarkten hebben bij ons zelf aangegeven dat ze willen uitbreiden. Die behoefte is er. Dat betekent dat je je daarop moet voorbereiden. Het is echt wel mogelijk een plein te behouden voor activiteiten en tegelijkertijd de supermarkten te versterken. Laten we daar niet te negatief over doen."