• Gemeente Wageningen

Veiligere oversteekplaatsen Rooseveltweg

WAGENINGEN Wethouder Han ter Maat en leerlingen van de Ireneschool school hebben vandaag de aangepaste oversteekplaatsen aan de Rooseveltweg officieel geopend. Bij twee oversteekplaatsen op de Rooseveltweg (bij Ireneschool, Kardinaal Alfrinkschool en OBS de Tarthorst) zijn in de zomervakantie de stoplichten verwijderd en vervangen door knipperborden. Deze zijn afgelopen week al aangezet zodat er bij het begin van het nieuwe schooljaar de kinderen er meteen profijt van hebben. Voorheen waren de stoplichten vaak buiten werking (en knipperden dus alleen maar). Hierdoor was de veiligheid van de overstekende kinderen (en andere voetgangers) onvoldoende gewaarborgd.

Han ter Maat: ,,We hebben aanpassingen aangebracht naar aanleiding van signalen van ouders en hebben deze met de betreffende scholen daarna besproken. Ook golden de verkeerslichten alleen voor de rijbaan en niet voor de fietspaden die er aan beide kanten naast liggen. Nu zijn er ook op beide fietspaden zebrastrepen aangebracht. De knipperborden vragen extra aandacht. Door een druk op de knop kunnen de borden worden aangezet en wordt er gewaarschuwd dat er overstekers zijn die voorrang hebben. Op een eenvoudige manier hebben we nu op 2 oversteekplaatsen de veiligheid voor de schoolgaande kinderen bevorderd. En dat is mooi!"