• Foto: Bert Oostrik/BDU

Veertig sollicitanten voor burgemeestersambt

RENKUM Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Renkum, met ruim dertigduizend inwoners, hebben zich veertig sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de veertig sollicitanten bevinden zich zestien vrouwen. De leeftijd van de sollicitanten varieert tussen de veertig en tweeënzestig jaar, meldt de Provincie Gelderland.

De meeste aanmelders, dertien, hebben een politieke voorkeur voor de VVD. Ook het CDA is met negen vertegenwoordigers onder de potentiële burgemeesters populair. Daarna volgt de PvdA met zeven en D66 met vijf burgemeesterskandidaten. Nog een aantal andere partijen hebben een of enkele vertegenwoordigers.

Onder de kandidaten bevinden zich zeven oud- of waarnemend burgemeesters, tweeëntwintig (oud-)wethouders, drie (oud-)Statenleden en drie raadsleden. De overige vijf sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

,,In de komende maanden zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Renkum is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten waarmee de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat, wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 in de gemeenteraad van Renkum worden vastgesteld", aldus Peter Droste van de Provincie Gelderland.