Veel activiteiten tijdens Dag van de Grebbedijk

WAGENINGEN Voor iedereen die meer wil weten over de Grebbedijk is er zaterdag 15 oktober veel te beleven in Wageningen tijdens de Dag van de Grebbedijk. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er tal van activiteiten op en rond de dijk voor jong en oud. Leer over de veiligheid van de dijk. Of ervaar de dijk vanaf de fiets, het water en via je zintuigen. De Dag van de Grebbedijk is onderdeel van de nationale Week van Ons Water. Het thema is waterveiligheid en wateroverlast. De Grebbedijk is een zeer belangrijke waterkering voor de wijde regio.

Op zaterdag 15 oktober zijn er tussen 11.00 en 15.00 uur er tal van activiteiten op en rond de dijk voor jong en oud. De Grebbedijk is tussen Wageningen en Rhenen ongeveer 5,5 kilometer. Niet heel lang, maar van groot belang voor het achterland. Bij een eventuele dijkdoorbraak stroomt de hele Gelderse Vallei onder. Dan staat het water in Veenendaal drie meter hoog en krijgen ook Amersfoort, Leusden en andere plaatsen in de Vallei te maken met grote wateroverlast.

Voor een veilige toekomst wordt er de komende jaren gewerkt aan het verstevigen van de Grebbedijk. Dit is een gezamenlijk traject van waterschap Vallei en Veluwe, de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Wageningen en nog tien andere gemeenten.

De Dag van de Grebbedijk is een open dag van de dijk. Het is mogelijk een kijkje te nemen in het Dijkmagazijn, studentenroeivereniging Argo opent zijn deuren én de roeibaan, natuurorganisaties vertellen over de flora en fauna in de uiterwaarden en er is een dijkspeeldag voor kinderen. Verder kunnen mensen foto's, knipsels en andere herinneringen laten scannen. Die krijgen een plekje op de website www.grebbedijk.com.

De Dag van de Grebbedijk start om 11.00 uur op de Grebbedijk, de centrale plek is roeivereniging Argo (Grebbedijk 59, Wageningen). Tijdens de Dag van de Dijk vinden tussen 11.00 en 15.00 uur op de gehele lengte van de dijk activiteiten plaats. Meer informatie, ook over het volledige programma, is te vinden op www.grebbedijk.com.