• Gert van Dorland (links) en Remco de Kluizenaar bij het bijen- en insectenhotel

  Marc Nickel
 • Inspectie van het bijen- en insectenhotel

  Marc Nickel
 • Het bijen- en insectenhotel bij de moestuintjes aan de Airborneweg

  Marc Nickel
 • Bij het bijen- en insectenhotel, met de huizen van de Airborneweg op de achtergrond.

  Marc Nickel
 • Gert van Dorland (links) en Remco de Kluizenaar bij het bijen- en insectenhotel

  Marc Nickel

Vakantieadresje voor bijen aan Airborneweg

RENKUM Tientallen soorten wilde bijen en insecten kunnen kiezen voor een verblijf in een bijen- en insectenhotel. Ook Volkstuinvereniging Airborne biedt ze een logement. Bioloog Remco de Kluizenaar trad deze maand op als speciale 'hotelinspecteur'.

Marc Nickel

Een leek zou er bij de eerste blik een opslagplaats voor hout in kunnen zien. De erin opgestapelde stammetjes trekken snel de aandacht. Het dak bovenop de constructie zorgt ervoor dat het hout droog blijft. Degene die zijn of haar ogen wat langer de kost geeft, neemt ook de stukken riet, bamboe en leem waar die de boomstammen van verschillende formaten flankeren. Dakpannen en enkele oude jeneverflessen maken de ietwat artistieke constructie compleet. Dit bijen- en insectenhotel siert de gemeenschappelijke ruimte tussen de moestuinen aan de Renkumse Airborneweg al enige tijd. De Volkstuinvereniging Airborne bouwde het om hen een thuis en in sommige gevallen overwinteringsplek te bieden.

BEDREIGD Bijen zorgen voor bestuiving en daarmee voortplanting van planten, waaronder gewassen in de akkerbouw. Ze zijn daarmee zeer belangrijk voor onze voedselvoorziening. Van de in Nederland voorkomende 258 wilde bijensoorten worden er 109 met uitsterven bedreigd.

Bijen- en insectenhotels hebben in Nederland wisselend klantenbezoek. Gert van Dorland van de Volkstuinvereniging Airborne heeft bioloog Remco de Kluizenaar uitgenodigd voor een inspectie van het houten hotel.

Goedkeurend knikkend kijkt De Kluizenaar in en rond het bijen- en insectenhotel. ,,Het zit qua planten hier wel goed'', zegt hij. ,,Ik zie ook genoeg gaatjesruimte.'' De bioloog doelt op de gaatjes, die in de stammetjes zijn geboord. Deze moeten groot genoeg zijn, tussen de 2 en 10 millimeter. Er is een aantal factoren dat van invloed is op de hoeveelheid gasten die een bijen- en insectenhotel ontvangt. Behalve de ligging is de opbouw en de keuze voor onderdelen belangrijk. ,,Je zou het wat meer richting het zuiden kunnen draaien, zodat het meer zon vangt'', geeft hij als advies.

LEEM Hij is positief over de opbouw van het hotel. ,,Het is mooi dat er leem in zit'', zegt hij. ,,Je zou er ook nog wat oude heideplaggen in kunnen leggen.'' Minder enthousiast is de bioloog over enkele zeer nabijgelegen struiken. ,,De aanvliegroute wordt hierdoor lastiger, je kunt overwegen om het te verplaatsen.'' De Kluizenaar ziet naast de overwinteringsplek en de bestuiving ook een educatieve waarde van een bijen- en insectenhotel. ,,Er komen allerlei soorten bijen en insecten op af, waardoor we andere en nieuwe soorten kunnen bestuderen'', zegt hij. ,,Ook zien we de samenhang tussen bijen en planten.''

Het bijen- en insectenhotel past goed in de gemeente Renkum, die vorig jaar werd uitgeroepen tot eerste bij-vriendelijke gemeente van de provincie Gelderland.

Na het bezoek van de hotelinspecteur kan Gert van Dorland aan de slag om het hotel nóg aantrekkelijker voor bijen te maken.