Uitdehaag: 'Iedere werkloze is er één teveel'

WAGENINGEN - Van een onstlaggolf heeft Wageningen de afgelopen vier jaren geen last gehad. Maar, zo zegt wethouder Michiel Uitdehaag, ,,iedere werkloze is er één teveel." Uitdehaag legt uit waarom de stad het de afgelopen vier jaar relatief goed heeft gedaan. Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid in Wageningen?,,De ontwikkeling van de werkgelegenheid is gunstig te noemen. Uit de samenstelling van de werkgelegenheid is duidelijk te zien dat we een universiteit hebben. Veel werk draait om kennis en is gerelateerd aan de Wageningen UR. Dat Wageningen veel kennisbedrijven heeft, wil niet zeggen dat de 'met de handen werken'-werkgelegenheid niet belangrijk voor ons is. De gemeente gaat de komende jaren de revitalisatie van de Nudeparken, Industrieweg e.o. en de Haven ter hand nemen. Ook met de gefaseerde ontwikkeling van Nude II laten we zien dat de reguliere werkgelegenheid ook belangrijk is voor Wageningen. Maar blijft dat het economisch profiel, en dus ook de werkgelegenheid, vooral zal zitten en zich zal ontwikkelen rondom de kenniseconomie. Door die succesvol (lees: relatief beter dan op andere plaatsen) te ontwikkelen, creëren we wel extra banen. Die leiden ook weer tot banen in de ondersteuning van die economie. De aantrekkingskracht van de Foodvalley-regio vervolgens maakt weer dat de 'met de handen werken' (bijvoorbeeld agrofoodbedrijven of bedrijven in de logistiek) in de omgeving zich ook extra zullen ontwikkelen, zodat die werkgelegenheid ook voor Wageningers voorhanden blijft."Hoe kijkt u terug op de laatste moeilijke jaren voor de arbeidsmarkt?,,Iedere werkloze is er één teveel. Mensen die graag willen werken en dat niet voor elkaar krijgen, dat is erg frustrerend. Laat onverlet dat de geringe toename van het aantal bijstandsuitkeringen in Wageningen (3,5% in vier jaar) iets is waar ik trots op ben, vergeleken met de landelijke trend natuurlijk. Verhoudingsgewijs waren het ook hier lastige jaren, maar afgezet tegen het landelijke viel het mee. De goede afstemming tussen wat mensen die werkeloos zijn als baan graag zouden willen doen, op de vraag wat ondernemers graag willen, heeft hier zijn vruchten afgeworpen. Met andere woorden: we slagen er goed in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We investeren daarin veel als gemeente, en verdienen dat maatschappelijk en financieel terug. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de omstandigheden in Wageningen relatief gunstig waren: er vielen geen grote ontslagen bij de Wageningse instellingen, bedrijven en organisaties."Hoe ziet u de toekomst?,,Ik zie de toekomst redelijk positief in, om een aantal redenen. We werken enthousiast aan de KennisAs en aan de regio FoodValley. Het gaat goed met de instituten en bedrijven in de stad. Daarnaast trekt de economie macro-economisch aan. Aandachtspunt is de mogelijke oplopende werkloosheid als gevolg van de in de recente jaren pas ingezette bezuinigingen bij de instituten. Die groep is later ontslagen, later in de WW gekomen en komt dus ook, gelukkig beperkt, later in de bijstand. Deze groep heeft daarentegen een gunstig profiel om weer aan een baan te komen, hoewel wel met de leeftijd van de mensen rekening moet worden gehouden."Verwacht u dat het herstel in Wageningen ook wordt ingezet?,,Ik ben daar al op ingegaan. Aandachtspunt blijft de nieuwe economie en de nieuwe werkelijkheid en het inspelen daarop. De vraag is of de bouwproductie in Nederland blijft zoals die was, net als bijvoorbeeld de interesse inkopen te doen in onze eigen binnenstad. Dat vergt van ondernemers en personeel daar dat er rondgekeken wordt naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van werk, daar waar dat aan de orde is. Dat effect is van alle tijd, maar speelt ook nu extra vanwege de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de stagnerende beroepsbevolking/vergrijzing."