• Feike Klomp Tekst
  • Feike Klomp Tekst

Uitbreiding aantal ligplaatsen in Heveahaven

HEVEADORP De Heveahaven is in een volgende fase terechtgekomen. De haven is uitgebreid met twaalf extra ligplaatsen. Daarmee komt het aantal ligplaatsen nu op 61.

Feike Klomp

Terwijl de medewerkers de steigerdelen in het water takelen en op de juiste plek monteren, kijken Oscar Hollink en wethouder Erik Heinrich tevreden toe. Hollink is voorzitter van Stichting Heveahaven en een van de grote aanjagers van de haven. ,,De uitbreiding is het gevolg van de grote belangstelling de afgelopen twee jaar, sinds de haven in gebruik is genomen. En daar zijn we als stichting en met alle vrijwilligers natuurlijk trots op", legt hij bij de boothelling uit, waar de nieuwe steigerdelen met een grote kraan te water worden gelaten. Wethouder Heinrich: ,,De stichting is nu twee jaar actief. De uitbreiding van het aantal ligplaatsen zegt dus veel over het succes."

CAMPERS Eigenlijk maakt de uitbreiding deel uit van een pakket aan ontwikkelingen bij en rond Heveahaven. Beiden gaan daar op in. Hollink: ,,Zo onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om pakweg vijf camperplaatsen in een strook weiland in te richten. Naast het voetpad van en naar de haven. We denken een strook van pakweg vijf meter breed nodig te hebben." Heinrich: ,,Dat zou op toeristisch gebied een mooie aanvulling zijn. De gemeente Renkum ondersteunt dit idee." Wanneer de plekken er gaan komen is nu nog duidelijk, maar als het aan beide heren ligt krijgt dit plan op termijn zeker een vervolg.

TRAILERBAAN Hollink: ,,Er is nog meer nieuws. Er is een duidelijke wens uitgesproken om de hellingshoek van de bestaande trailerbaan te verbeteren. Die hellingshoek, schuinte, voldoet eigenlijk niet. Hij is te kort en vooral te steil wat mogelijk tot onveilige situaties kan leiden." Ook dit ondersteunt Renkum, laat de wethouder weten: ,,Omdat de helling eigendom is van Rijkswaterstaat hebben wij onlangs nog een ondersteunende brief geschreven waarin wij aangeven zowel het plan om de boothelling aan te pakken als de camperplekken in te kunnen richten ondersteunen."

STUWEILAND De boothelling is ooit aangelegd voor calamiteiten (Brandweer, maar ook Landmacht). Sinds een aantal jaren wordt de hellingbaan ook gebruikt door watersporters uit de omgeving. Nu beiden toch over de ontwikkelingen aan het filosoferen zijn, gaat de wethouder ook in op ideeën om het stuweiland, pal naast de Heveahaven, nieuw leven in te blazen. Rijkswaterstaat heeft het stuweiland een jaar geleden afgesloten, maar blijft nog wel beheerder.

,,Er is een initiatiefgroep die bekijkt wat de opties zijn om het stuweiland en het unieke bedieningsgebouw een passende culturele en toeristische invulling te geven. Dan kun je denken aan culturele kunstgerelateerde activiteiten."