Toekomst vier Oosterbeekse landgoederen op de helling?

'Nietsdoen leidt tot afbraak'

Jet Kooderings

OOSTERBEEK De gemeente Renkum heeft een rijk verleden wat betreft landgoederen en buitenplaatsen. Onlangs hebben studenten van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum in opdracht van de Initiatiefgroep Visie voor landgoederen een onderzoek gedaan naar de toekomst van de landgoederen. Onlangs werd in het Koetshuis aan de Pietersbergseweg in Oosterbeek het eindrapport overhandigd aan wethouder Erik Heinrich.

De conclusie van de werkgroep luidt: de landgoederen zijn mooi, maar slapend kapitaal, er zijn veel te weinig activiteiten en de verschillende waarden zoals cultuurhistorische-, natuur- en landschapswaarde buitelen over elkaar heen. Cultuurhistorische waarde zou het uitgangspunt moeten zijn.

Vorige week dinsdagavond werd door Vereniging Vrienden van Park Hartenstein en omstreken, Stichting Dorpsplatform Oosterbeek en Stichting Ruim Denken in het Koetshuis in Oosterbeek opnieuw een bijeenkomst gehouden waarbij buurtbewoners en andere betrokkenen werden opgeroepen zich actief in te zetten voor de toekomst van de Oosterbeekse landgoederen die na de Tweede Wereldoorlog verweesd zijn achtergebleven. ,,Als we niets doen, leidt dat tot afbraak", aldus Frans Welsch, voorzitter Vereniging Vrienden van Park Hartenstein en omstreken. ,,De natuur gaat dan zijn gang en zichtlijnen verdwijnen. Het landschap moet onderhouden worden."

Aandachtspunt voor de drie organisaties zijn de vier landgoederen Park Hartenstein inclusief het Sportpark, Pietersberg, Hemelseberg en Laag Oorsprong. De drie partijen hebben ongeveer een jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken naar aanleiding van de al jaren sluimerende bouwplannen op het stuk grond van de Pieter Reyenga Mavo en de recente plannen van Zinzia Zorggroep om de Hemelseberg in de verkoop te doen. Om te voorkomen dat bij bouwactiviteiten op de voormalige landgoederen van Oosterbeek weinig rekening wordt gehouden met bestaande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden is onder leiding van landschapsarchitect Rob Aben onder de naam 'Burgerinitiatief landgoederen op de helling' een toekomstvisie ontwikkeld. Een toekomstperspectief dat ontwikkeld wordt naar aanleiding van ideeën uit de bevolking en daardoor kan rekenen op steun van de burgers. De rol van de gemeente, die tot voor kort het onderhoud deed, is faciliterend. De uitvoering van het plan ligt in handen van belangengroepen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Ook beeldend kunstenaar Jan van IJzendoorn, voorzitter van Stichting Ruim Denken, kwam aan het woord. ,,Naast logisch en analytisch denken, is het heel belangrijk om ook vanuit de verbeelding en vrij denken naar de landgoederen te kijken." Uit vragen vanuit de zaal bleek dat er positief kritisch wordt meegedacht en dat is precies de bedoeling van het proces dat in gang is gezet. Info. www.vriendenvanparkhartenstein.nl