• Foto: Koen Wilmink/BDU

't Venster failliet: Wagenings college 'enorm geschrokken'

WAGENINGEN Stichting Centrum Kunstzinnige Vorming 't Venster is failliet. Dat heeft het bestuur deze week in een bericht laten weten. Het faillissement is op dinsdag 14 maart uitgesproken. 't Venster verzorgde vele jaren de kunst- en cultuureducatie in Wageningen en in de gemeente Renkum. Een curator onderzoekt of een doorstart kans maakt.

In januari van dit jaar is het bestuur geconfronteerd met een aanzienlijke financiële tegenvaller over het laatste kwartaal van vorig jaar, zo laat het bestuur weten. Door deze tegenvaller werd de liquiditeitspositie van 't Venster zo slecht dat, ondanks intensief overleg met de gemeenten Wageningen en Renkum, een faillissement onontkoombaar was. Of het faillissement uit de lucht komt vallen is de vraag.

BEZUINIGINGEN De grote bezuinigingen op de subsidie voor cultuureducatie, waartoe de gemeenteraad van Wageningen in december 2013 besloot, met de toevoeging dat de subsidie uitsluitend besteed mocht worden aan de binnenschoolse cultuureducatie, hebben een geheel nieuwe opzet van de organisatie noodzakelijk gemaakt, want ook de gemeente Renkum liet weten een einde aan de jarenlange subsidierelatie te maken (per 1 juli 2017).

LASTEN Een groot probleem, aldus het bestuur verder, bij het beperken van de kosten waren de hoge huisvestingslasten. De huur en de energiekosten van het gebouw aan de Generaal Foulkesweg drukten te zwaar op de begroting van de organisatie.

GESCHROKKEN Het Wagenings college heeft inmiddels ook reactie gegeven. Het college van burgemeester en wethouders laat weten het bijzonder vervelend te vinden voor de cursisten en voor de leerlingen van de basisscholen waar 't Venster cultuureducatie verzorgt. 'Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers die zich met hart en ziel hebben ingezet'. Eind december 2015 is overigens al eerder gewerkt aan het voortbestaan, zo laat het Wagenings college verder weten. Toen bleek uit onafhankelijk onderzoek dat een reddingsplan toereikend zou zijn. Het college meldt enorm geschrokken te zijn. 'Dit beeld komt niet overeen met de prognosecijifers die 't Venster afgelopen najaar aan ons heeft verstrekt'. Wageningen gaat de komende maanden in overleg met de basisscholen om te bekijken hoe de cultuureducatie in het nieuwe seizoen aangeboden kan worden. Het college laat ook nog weten het onderzoek naar het faillissement door een onafhankelijk curator af te wachten.

SOMBER Curator Aart Jan Stokkers bevestigt dit desgevraagd: ,,Op korte termijn ga ik in gesprek met de gemeenten Wageningen en Renkum om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de activiteiten te continueren. Stel dat dat toch niet lukt kijk ik naar een ander scenario." Hij is wel somber over behoud van de stichting 't Venster: ,,De kans op behoud lijkt me klein, maar ik hoop dat activiteiten op een of andere manier kunnen worden voortgezet."