• Dreijeroord in 1930.

    Behoud WO2 Erfgoed Gelderland
  • Dreijeroord artist impression.

    Behoud WO2 Erfgoed Gelderland
  • Dreijeroord artist impression.

    Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland blij met plannen Dreyeroord

OOSTERBEEK De stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland is naar eigen zeggen blij verrast met de nieuwe plannen voor het voormalige hotel Dreyeroord die door projectontwikkelaar Amvest en zorgconcept Het Gastenhuis op donderdag 9 februari gepresenteerd zijn.

Volgens Wiljo Pas, voorzitter van de stichting en initiatiefnemer voor behoud, tonen de nieuwe plannen respect voor het rijke verleden van het 170 jaar oude hotel: ,,Er is goed naar de stichting geluisterd en de bezwaren zijn uiteindelijk gehoord. Ook zijn verschillende zaken die wij hebben aangedragen in het nieuwe plan overgenomen. Het gebouw zal er bijna precies zo uit gaan zien zoals de Britse luchtlandingstroepen het aantroffen toen ze in de avond van 19 september 1944 aanklopten op de deur van het hotel. De volgende dag was het hotel gereduceerd tot een ruïne. Tijdens de gevechten in en rondom Dreyeroord zouden 150 van de 300 Britse soldaten van het zevende batallion Kings Own Scottish Borderers gewond raken of sneuvelen."

De huidige plannen voelen dan ook als een overwinning voor de stichting die zich bijna een jaar lang inzette voor behoud, daarbij bijna twintigduizend stemmen tegen sloop verzamelden en zich vele partijen aan hun zijde schaarden waaronder zelfs de Britse ambassadeur.

Vicevoorzitter Gert Jan Weierink geeft aan dat de nieuwe plannen van Amvest goed voelen: ,,We denken dat de veteranen die hier vochten en hun families een vertrouwd gevoel zullen ervaren als ze straks bij het nieuwe Dreyeroord staan. Het is dan ook fijn dat Amvest en Het Gastenhuis rondom de herdenkingen het gebouw voor hen willen openstellen."

Ook de Britse ambassade en een aantal veteranen die om 'the white house' vochten reageerden vandaag uitermate positief op de nieuwe plannen.

De stichting wil alle mensen danken die hen ondersteund hebben in hun strijd voor behoud waaronder de 20.000 ondertekenaars van de petitie. Ook spreekt zij haar waardering uit voor Amvest en Het Gastenhuis welke uiteindelijk toch voor een groot deel tegemoet hebben willen komen aan onze wensen en zaken uit ons alternatieve bouwvoorstel hebben overgenomen.

Er kan echter nog niet op de lauweren gerust worden. Belangrijke historische elementen als de eerste steen uit 1847 die nog zit ingemetseld in de zuidmuur wil men graag terugzien in het nieuwe gebouw. Net als de historische kelders die nog onder het oude hotel zitten en eventuele andere elementen met historische waarde.

Verder zal de stichting de gemeente blijven herinneren aan de andere monumenten in de gemeente Renkum die in 2004 al een beschermde status hadden moeten krijgen. Hiermee moet voorkomen worden dat in de toekomst voor deze monumenten dezelfde strijd nodig is als nu voor Dreyeroord.

Label:

Dreyeroord