• Jet Kooderings

Stichting Begraafplaats Fangmanweg viert jubileum

OOSTERBEEK Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek is er 19 juli een open dag gehouden. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom voor een rondwandeling met begeleiding. Ook zal er een expositie te bewonderen zijn. Het programma wordt afgesloten bij Cultuur- en Ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat, waar Ad de la Mar een lezing geeft over 'Het grafmonument door de eeuwen heen', aanvang 15.30 uur.

Jet Kooderings

Voorafgaand zal de mobiele website worden gepresenteerd. Nog steeds zijn er inwoners van Oosterbeek die niet weten dat de oude algemene begraafplaats, gelegen aan de Fangmanweg tegenover park Bato's Wijk, dagelijks geopend is. Een bezoek is zeker de moeite waard; er is zelfs een speciale rondwandeling uitgezet met een bijbehorend boekje. Deze wandeling probeert een indruk te geven van de begraafplaats en geeft informatie over degenen die daar begraven liggen en wat hun betekenis voor Oosterbeek is geweest.

In deze oase van rust met zijn prachtige graven, is de natuur in de loop der jaren haar eigen weg gegaan. Regelmatig zijn er open dagen om belangstellenden de gelegenheid te geven deze begraafplaats te bezoeken en extra informatie te verkrijgen.

Sinds 1983 is de begraafplaats een gemeentelijk monument, wat inhoudt dat er niet meer geruimd en ook niet meer begraven wordt. Het waren Jan Hofstede en Iek Risseeuw die het voortouw namen om een stichting op te richten die 19 juli 2000 het licht zag. Ook Tini Wijnstekers was daarbij betrokken en dit driekoppige bestuur zette zich in om met hulp van vrijwilligers en donateurs de begraafplaats in stand te houden. Later kwam de inmiddels overleden Theo Vermeulen in het bestuur, die zich zeer heeft ingezet voor de grafmonumenten van Jan van Lennep en van Jan van 's Gravenweert. Deze graven kwamen, evenals het uit 1856 stammende markante baarhuisje, op de lijst van rijksmonumenten te staan. Ter herinnering aan Theo Vermeulen is een boompje geplant met een bankje erbij vanwaar mensen fraai zicht hebben op de oude graven.

De begraafplaats ter grootte van ongeveer één hectare wordt onderhouden door vrijwilligers die vijf keer per jaar, in voor- en najaar, klein onderhoud verzorgen zoals het verwijderen van zaailingen, het weghalen van blad en takken van de graven, licht snoeiwerk, het schoonmaken van het baarhuisje en de grafmonumenten en het schoonmaken en schilderen van hekwerken. De gemeente zorgt voor het onderhoud van het groen, waaronder vele waardevolle bomen.

Vanaf 2010 wordt er op initiatief van Ton Pelkmans, voorzitter van de stichting, jaarlijks een open dag gehouden rondom een bepaald thema of rondom de restauratie van één van de graven. Het huidige bestuur waarin naast Ton Pelkmans ook Jone Nuis, Gabriella van de Weijden en Herman Erinkveld zitting hebben, streeft ernaar om de cultuurhistorische waarde meer en meer onder de aandacht te brengen. Via de website die onlangs in de lucht is gegaan, is veel informatie te verkrijgen. www.begraafplaatsfangmanweg.nl