• Van links naar rechts: Wim Tinke en Rietje Buntjer (boven). Cora van den Heuvel en Jaap Slok.

    Feike Klomp Tekst

Steunfonds Kruiswerk wil 'het welzijn bevorderen'

RENKUM Het Steunfonds Kruiswerk Renkum ondersteunt initiatieven van projecten op het gebied van zorg en welzijn. Dat doet de stichting al heel wat jaren, maar dit is lang niet bij iedereen bekend. De hoogste tijd voor een hernieuwde kennismaking. Voorzitter Rietje Buntjer: ,,Ons doel is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Renkum. We ondersteunen alleen groepsinitiatieven."

Feike Klomp

De Stichting Steunfonds Kruiswerk gemeente Renkum kent een lange historie. Feitelijk al sinds 7 mei 1872 toen in Oosterbeek de vereniging 'De Ziekenverpleging' het levenslicht zag. De statuten werd toen zelfs door koning Willem III goedgekeurd. In 1978 fuseerden diverse kruisverenigingen zoals het Groene Kruis, Oranje Kruis, Wit-Gele Kruis tot een landelijke kruisvereniging: Het Groene Kruis. In 1982 werd de Stichting Steunfonds Kruiswerk gemeente Renkum opgericht. Buntjer: ,,Dit gebeurde omdat de behoeften en ambities van de Renkumse kruisvereniging vaak groter waren dan de overheidsvergoedingen toelieten."

WELZIJN Door veranderende omstandigheden in de thuiszorg heeft de huidige Renkumse stichting sinds pakweg 20 jaar een andere doelstelling. ,,Ons doel is nu het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Renkum in de ruimste zin van het woord. Daarbij letten we vooral op activiteiten die niet door de overheid wordt gefinancierd. Wij ondersteunen geen individuele initiatieven, maar alleen groepsinitiatieven", benadrukt Buntjer.

DANKBAAR WERK De stichting heeft inmiddels al heel wat instellingen en organisaties een financieel steuntje in de rug gegeven. Een aantal voorbeelden: Speeltuinvereniging Oosterbeek, muziekinstrumenten voor diverse fanfares en harmonieën, zonnepanelen voor de voedselbank, Zes Dorpen Schoon, muziek- en kooruitvoeringen van diverse Renkumse gezelschappen, stichting de Waag voor materialen ten behoeve van de gehandicaptensport in het nieuwe zwembad in MFC Doelum. Verder ondersteunde Kruiswerk Renkum de aanschaf 'uitrustbanken' in de publieke ruimte. ,,Wij komen vier keer per jaar bij elkaar en besluiten dan over de ingediende verzoeken tot steun. Het is dankbaar werk voor ons als bestuur om initiatieven een steun in de rug te geven."

RODE DRAAD Een aanvraag kan alleen worden behandeld als die een maand voor de vergadering is ontvangen. Over het al dan niet toekennen van financiële bijdragen wordt niet gecorrespondeerd. Kruiswerk Renkum is er voor projecten die bijdragen aan het samenleven van de inwoners van de gemeente Renkum op sociaal, cultureel of sportief gebied. Dat is de rode draad.

Initiatiefnemers van een project of organisatie kunnen bij de stichting een verzoek indienen voor een bijdrage. Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website: www.steunfondskruiswerkrenkum.nl