• Roelofsgroep.nl

Steeds meer studenten in Wageningen

WAGENINGEN De studentenaantallen zijn dit jaar weer gestegen. Vorig jaar is al flink ingezet op het realiseren van nieuwbouw en tijdelijke studenteneenheden. Ondanks alle nieuwbouwplannen wordt een mogelijk fors tekort aan studentenkamers verwacht vanaf 2022/2023. Dit is de conclusie uit de berekeningen die de gemeente Wageningen, Wageningen UR en Idealis gezamenlijk hebben opgesteld. Komend jaar gaan de drie partijen gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor het oplopende tekort.

Het aantal nieuwe studenten is weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van van de laatste berekeningen zal het aantal studenten ruim 15.000 zijn in 2022. De prognose komt hoger uit, als gevolg van de toename van de populariteit van de studies aan Wageningen UR. Daarnaast zijn er meer buitenlandse studenten die via de zogenaamde zij-instroom aan een studie beginnen.

NIEUWBOUW Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande voor studentenhuisvesting op Kirpestein en Costerweg 65. Hier kunnen in 2019 en 2020 in totaal 390 eenheden gerealiseerd gaan worden. Op de Mouterij worden in november van dit jaar 176 eenheden voor studenten opgeleverd. Voor tijdelijke studentenhuisvesting zijn ook een aantal locaties in beeld, zoals onder andere de Kop van Kortenoord, het ombouwen van het Scheikundegebouw en kamers realiseren in het Hof van Wageningen. Wethouder Anne Janssen: ,,De gemeente Wageningen streeft al jaren naar voldoende en goed betaalbare huisvesting voor al onze doelgroepen, zoals starters, senioren en ook studenten. Samenwerking hierin met onze partners is het sleutelwoord. Met deze projecten gaan we een forse bijdrage aan de vraag naar studentenkamers realiseren."

NIEUWE LOCATIES Ondanks de nieuwbouwplannen en mogelijke verlenging van de tijdelijke eenheden blijft het nodig om op zoek te gaan naar nieuwe locaties om studenten vanaf 2022 te kunnen blijven huisvesten. Wageningen UR, Idealis en gemeente gaan in gezamenlijkheid op zoek naar oplossingen voor de opgave. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om op de campus en in de regiogemeenten locaties voor studenten te realiseren. De gemeente blijft daarnaast jaarlijks met Wageningen UR en Idealis de behoefte aan kamers in beeld brengen.