Statiegeld voor Liliane Fonds

RENKUM In de komende maanden januari, februari en maart biedt Albert Heijn Renkum klanten de gelegenheid hun statiegeldbonnetjes in te leveren voor het Liliane Fonds. Een goed voornemen van de supermarkt om het fonds in 2016 wederom te steunen.

Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen met een handicap op de armste plekken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In samenwerking met de partners in de betrokken landen maakt het fonds de kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren, hen zelfbewust en weerbaar te maken en door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. Het Liliane Fonds financiert jaarlijks individuele, brede steun op maat aan ruim negentigduizend kinderen. Het fonds ondersteunt deze aanpak ook met de versterking van lokale organisaties in betrokken ontwikkelingslanden. www.lilianefonds.nl