• Christien Bartels

Stappen met Strippen verlaagt drempel om maatje te worden

WAGENINGEN Stappen met Strippen is een nieuw uniek project waarin Humanitas Tandem, de Maakfabriek en THUIS, maar ook stadsdichter Martijn Adelmund de handen ineen geslagen hebben om het vrijwillige maatjesproject van Humanitas voor mensen die dat nodig hebben laagdrempeliger te maken. ,,Op dit moment zijn 25 mensen in Wageningen op zoek naar een maatje", weet Adelmund te vertellen.

Christien Bartels

Tijdens de eerste Stappen met Strippen avond op 25 oktober bij THUIS wordt een inkijkje gegeven in de leefwereld van mensen die een maatje zoeken door middel van een aantal portretten. Adelmund en kunstenaar Dienke Groenhout van de Maakfabriek hebben drie mensen thuis bezocht en zijn na het luisteren naar hun verhalen over zoal eenzaamheid creatief aan de slag gegaan met deze portretten.

Mensen kunnen tijdens de avond illustraties van Dienke bekijken en korte verhalen van Martijn lezen die een beeld schetsen van de mensen die ze bezocht hebben. Bijvoorbeeld 'Willemien' van in de vijftig, die graag schrijft maar hierin wordt geremd door haar manische depressie. Of 'Bas' die autisme heeft. Hij fotografeert veel waar hij heel enthousiast over kan vertellen. Ook zijn de interviews door Martijn gemonteerd in een speciale luisterhoek met koptelefoon. Mensen kunnen hier luisteren naar verhaalfragmenten van bijvoorbeeld 'Willemien' en 'Bas'.

De geïnterviewden zijn zelf ook aanwezig op de avond, naast vrijwilligers die al vaker als maatje actief zijn geweest en mensen die een maatje zoeken. Uiteraard zijn mensen die geïnteresseerd zijn om maatje te worden meer dan welkom op deze avond. Op de avond kan er letterlijk een speciale strippenkaart worden ingevuld op basis van gezamenlijke interesses door degenen die een maatje zoeken en degenen die best een tijd maatje willen zijn. Daarnaast kan er gewoon met elkaar in gesprek worden gaan. Het is een gezellige, laagdrempelige avond waarin gekeken wordt waar matches liggen.

Het idee achter de Stappen met Strippen avond is dat mensen niet gezien worden als hulpbehoeftigen. Een duidelijke uitgesproken wens van Humanitas. ,,Als mensen hulp nodig hebben, kan dat soms weerstand oproepen", legt Groenhout uit. ,,Terwijl het gewoon om mensen gaat. Met een interessante leefwereld en hobby's." Zij hebben baat bij een maatje die met hen op stap gaat. Vandaar de naam: Stappen met Strippen. ,,Ik vond het erg leuk om thuis te zijn geweest bij de mensen", zegt Groenhout. ,,En om te spreken over thema's als eenzaamheid, angst, leven en de dood. Veel hiervan is gewoon herkenbaar. Ik schrok er helemaal niet van. Ik had er zelfs wat aan." Dit gold net zo goed voor Adelmund. "Het is juist onroerend omdat het zo dichtbij is," vult hij aan. En juist niet onherkenbaar."

Tot slot noemt Adelmund het een hele goede basisgedachte achter Stappen met Strippen dat kunst is gecombineerd met het sociale domein. ,,Vanuit kunst zoek je juist verbinding. De aard van een kunstenaar is om zich open te stellen. Dat doorbreek je bewust." Het openstellen voor een andere leefwereld, van de mensen die een maatje zoeken, hoort hier bij.