• De St. Jospehkerk in Heelsum is nog eenmaal te bezichtigen.

    Sjaak Aarden

St. Josephkerk nog eenmaal open

HEELSUM Na 57 jaar eindigt het bestaan van de rooms-katholieke St. Josephkerk in Heelsum. Heel veel Heelsummers hebben herinneringen aan de kerk, waar zij in hun jonge(re) jaren vaak naartoe zijn gegaan. De kerk aan de Kamperdijklaan 2 gaat nog eenmaal open ter bezichtiging: op zondag 24 juni tussen 12.00 en 15.00 uur. De slotviering is zondag 1 juli om 10.00 uur. Ook daarbij is iedere belangstellende welkom.

Het gebouw is een gemeentelijk monument en blijft mét de toren behouden; er lopen onderhandelingen over een nieuwe maatschappelijke bestemming. De kerk is de enige gaaf bewaard gebleven Bossche School-kerk. Deze bouwstijl maakte gebruik van natuurlijk materiaal als baksteen en hout. In de buitenmuren zijn veel misbaksels verwerkt: te heet gebakken stenen, die misvormd en veelkleurig uit de oven zijn gekomen.

Siebe van de Geijn en Peter Hagelen treden zondag 24 juni op als informant in hun kerk: zij geven bezoekers uitleg over de bijzonderheden en beantwoorden vragen. Zij wijzen zeker op het bijna 1.000 m² grote platte dak dat lijkt te zweven. Het steunt nergens op pilaren. Door een doorlopend raam onder de dakrand en via de glazen toegangspui valt overal daglicht binnen. De St. Josephkerk, ingewijd op 19 mei 1961, telde aanvankelijk 500 zitplaatsen en kon vlot vergroot worden voor de geplande, maar niet gerealiseerde uitbreiding aan de noordkant van Renkum-Heelsum.

Lange tijd kende de kerk drie koren: voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het jongerenkoor Trombones of the Lord kreeg zelfs landelijke bekendheid. De kerk sluit als gevolg van de gestage daling van het aantal kerkgangers. De R-K geloofsgemeenschappen van Heelsum en Renkum gaan verder als één nieuwe geloofsgemeenschap Heelsum-Renkum in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk aan de Dorpsstraat 1 in Renkum. Vanaf zondag 8 juli is hier elke zondag om 10.00 uur een viering mét een kindernevendienst. De gezamenlijke startviering is zondag 2 september om 10.00 uur.