Sprengkop en faunapassage voor Renkums Beekdal

RENKUM De gemeente Renkum is gestart met de aanleg van de sprengkop in het Renkums Beekdal en de aanleg van een faunapassage in de Hartenseweg in Renkum. Dit zijn de afsluitende projecten uit het restbudget van het project Renkums Beekdal-Beukenlaan; het project waarbij het industrieterrein Beukenlaan aan de natuur is teruggegeven. De financiering van dit project is voor 80 procent door het ministerie van Economische Zaken en voor de overige 20 procent door de provincie Gelderland bekostigd.

De sprengkop dient als kunstzinnige verbeelding van een spreng. Dit is een gegraven plek waar het grondwater omhoog komt en de beek van water voorziet. De faunapassage verbindt de natuurgebieden Oostereng en Beukenlaan ter hoogte van de Halveradsbeek met elkaar. De nieuwe faunapassage is geschikt voor de kleinere diersoorten die via de nieuwe oevers van en naar de natuurgebieden trekken. Beide projecten vergroten de aantrekkelijkheid voor natuurrecreanten in het Renkums Beekdal.

Voor de sprengkop worden de werkzaamheden in het natuurgebied Beukenlaan uitgevoerd. Behalve de aan- en afvoer van materieel is de overlast beperkt. Voor de aanleg van de faunapassage is het noodzakelijk om de Hartenseweg ter hoogte van de Halveradsbeek af te sluiten. Tijdens de uitvoering wordt het verkeer omgeleid via de Kortenburg en deels via de provinciale weg. Om de afsluiting van de Hartenseweg zo kort mogelijk te houden wordt de faunapassage deels met prefab elementen gebouwd.

De gemeente Renkum is zich bewust van de samenloop van deze werkzaamheden met de werkzaamheden in de Dorpsstraat. De omleidingsroutes zijn op elkaar afgestemd. In verband met de door het Rijk beschikbare gestelde gelden tot 30 juni 2015 is het niet mogelijk om de werkzaamheden later uit te voeren.

De werkzaamheden aan de sprengkop zijn deze week gestart en duren naar verwachting tot medio juni 2015. Aannemer Dusseldorp uit Lichtenvoorde voert dit project uit. De werkzaamheden aan de faunapassage starten volgende week en duren naar verwachting tot zaterdag 23 mei 2015. NTP-Infra uit Zevenaar is de aannemer voor dit project.