• JMREGELINKFOTO

Spooronderdoorgang Wolfheze stap dichterbij

WOLFHEZE In verband met de plannen voor realisatie van een spooronderdoorgang heeft het college van de gemeente Renkum dinsdag de uitgangspunten voor een ontwerp vastgesteld. Deze worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Ontwerpuitgangspunten Belangrijke uitgangspunten zijn naast veiligheid en bereikbaarheid voor Wolfheze, een gecombineerde onderdoorgang voor snel en langzaam verkeer, toegang tot de perrons vanaf de onderdoorgang, inpassing van het P+R terrein, logische, comfortabele en veilige routes voor alle gebruikers en inpassing van het huidige dorpsplein.

Het ontwerp en bijbehorende kostenraming worden voorgelegd aan het ministerie. Wethouder Verstand: ,,Ik ben blij met deze stap. Het brengt ons weer een stap dichterbij de realisatie van het project."

LANG GEKOESTERDE WENS ,,Met de spooronderdoorgang verbetert de veiligheid en de verbinding van noord en zuid. Daarnaast komt er toegang tot de perrons vanuit de onderdoorgang. Dit zijn twee lang gekoesterde wensen van de gemeente en het dorp."

Een spooronderdoorgang heeft impact op het dorp. De inpassing is lastig vanwege het hoogteverschil en de wens om het dorpsplein te behouden. Daarom is ook intensief met inwoners samengewerkt om de ontwerpuitgangspunten zo goed mogelijk te formuleren. Er is gewerkt met klankbordgroepen en met gezamenlijke bijeenkomsten. De verwachting is dat over 4-6 jaar de onderdoorgang aan de orde is gezien de voorbereidingstijd.