• Feike Klomp Tekst

Snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen

RENKUM Het Renkums college geeft in een raadsbrief de laatste stand van zaken weer rond de aanleg van de Snelfietsroute Arnhem- Wageningen, opgenomen in het Meerjarenuitvoeringsprogramma.

Feike Klomp

De toekomstige Snelfietsroute bestaat uit grofweg drie verschillende wegvakken in de gemeente Renkum. Op de Klingelbeekseweg en Benedendorpsweg, tussen de komgrens van Arnhem en de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg, staat een fietsstraat gepland. Het college wijst erop dat er rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van bedrijventerrein Klingelbeek. Ook staan er soms woningen dicht op de weg en is er een vrij smalle rijloper.

Op de Benedendorpsweg, Veerweg, Fonteinallee en Broekhorst gaat Renkum de kruispunten van fiets- met autoverkeer onder de loep nemen en daar een oplossing voor bedenken. ,,Vooral de locaties waar de hoofdroute van het autoverkeer 'snijdt' met de snelfietsroute behoeven bij het ontwerp veel aandacht'', aldus het college.

In 2016 staat daarnaast de Fonteinallee voor wegonderhoud op de planning. Daar zal kijkend naar de wensen vanuit de Snelfietsroute rekening mee gehouden worden. Er is ook nog een ontbrekende schakel in hele oost-west-route: een nieuw fietspad tussen de Broekhorst en de Veerweg bij Parenco in Renkum. Geen plek waar je zomaar even een fietspad aanlegt. Zo gaat het om (deels particuliere) eigendommen, flora en fauna, het rivierbed en een dijklichaam. De provincie is op dit moment met Rijkswaterstaat in gesprek over de exacte inpassing.